Stikstofberekeningen bouwfase opnieuw noodzakelijk

Aanvullende stikstofberekening weer vereist

Op woensdag 2 november is door een uitspraak van Raad van State de bouwvrijstelling in het kader van stikstof onderuitgehaald. Deze vrijstelling betekende dat er vanaf 1 juli 2021 géén sikstofdepositieberekeningen meer omtrent de bouwfase van een plan of project hoefde te worden opgesteld. Nu deze vrijstelling van tafel is dienen dus voor alle bouwwerkzaamheden waarvoor nog geen onherroepelijke vergunning verleend is aanvullende stikstofberekeningen te worden opgesteld. In een dergelijke berekening wordt getoetst of de voorgenomen werkzaamheden in de aanlegfase resulteren in een stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Deze berekeningen dienen te worden opgesteld bij zowel bestemmingsplanwijzigingen als bij een aanvraag omgevingsvergunning.

Snelle en professionele aanpak

Op basis van ervaring met uitgevoerde berekeningen van vóór de ingang van de bouwvrijstelling kunnen wij relatief snel en goed in beeld brengen welke uitstoot te verwachten is als gevolg van de voorgenomen bouwwerkzaamheden. Op basis van deze informatie kan de te verwachten stikstofdepositie op nabij gelegen Natura 2000-gebieden worden berekend. Tevens kunnen wij meedenken over mogelijkheden om de stikstofuitstoot op de bouwplaats zoveel mogelijk te beperken, wanneer een plan of project gerealiseerd zal worden in de buurt van een Natura 2000-gebied.

Vernieuwde software

Opgemerkt wordt dat de AERIUS Calculator, de software waarmee stikstofdepositieberekeningen worden uitgevoerd, op 22 november door het RIVM geactualiseerd zal gaan worden. Bij vergunningverlening is een berekening op basis van de meest recente AERIUS-software vereist. Geadviseerd wordt dus om stikstofberekeningen niet af te ronden voor 22 november, aangezien deze berekeningen anders na 22 november weer dienen te worden herzien. Wél kunnen we vooraf de te verwachten werkzaamheden in de bouwfase in kaart brengen en de stikstofberekening voor zo ver als mogelijk voorbereiden, zodat berekeningen ná 22 november zo spoedig mogelijk kunnen worden afgerond en ingediend.

Heeft u aanvullende vragen over bovenstaande óf bent u bezig met een project waarvoor een dergelijke stikstofberekening vereist is? Neem dan contact met ons op.

Julie Lemmen - Consultant

+31 (0)77 400 5592

j.lemmen@volantis.nl