Omgevingsmanagement

De strategische route naar omgevingsvergunningen

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een bouw- of renovatieproject is door de jaren heen veel complexer geworden. Er is meer en steeds veranderende wet- en regelgeving. Met een toenemend belang voor milieu- en veiligheidsaspecten, impact op de omgeving, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Deze facetten worden ook meegenomen bij onze circulaire bouwprojecten. Eerdergenoemde onderdelen moeten onderling beoordeeld worden en dienen samen te hangen met de bouwwerken waarvoor vergunning is aangevraagd.

Er zijn ook steeds meer partijen in het spel, met eigen wensen en belangen. De initiatiefnemer van een project heeft te maken met overheden en met omwonenden, die kritischer zijn dan vroeger.

Totaalpakket

Het team Omgevingsmanagement van Volantis levert bij vergunningstrajecten een totaalpakket. De initiatiefnemer geeft zijn wensen aan en wij brengen in kaart wat daarvoor nodig is. We bepalen de strategische route en werken alle gegevens uit in een gemotiveerde onderbouwing. Inclusief noodzakelijke onderzoeken, bouwkundige en constructieve tekeningen, en berekeningen: MER-boordeling, Stikstofdepositie, Industrielawaai, Bodemonderzoek, Ecologie, Energie-analyse, Bouw- en constructiedossier. We zorgen ervoor dat de documentatie voor iedereen helder, duidelijk en inzichtelijk is. En we ontwarren knopen waarin partijen desondanks verstrikt raken.

Onze experts Omgevingsmanagement

Onze projecten

Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen . We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg . Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in tal van projecten, onder meer in de industrie, de zorg, de zakelijke dienstverlening, en het onderwijs.

Met alle partijen in gesprek

Van belang voor een zo vlot mogelijke doorloop van een vergunningstraject is, behalve expertise, communicatie. De juiste snaar raken met iedere betrokken partij. De bezorgde burger vraagt om een andere benadering dan de technisch georiënteerde ambtenaar.

Volantis staat tussen alle partijen in en spreekt taal die elke partij begrijpt. We voeren pro-actief het gesprek met de beoordelende instanties en we hebben een respectvolle dialoog met de omgeving.

Dankzij onze strategische aanpak zien we vaak kansen en mogelijkheden om nog meer uit een vergunningsprocedure te halen dan de initiatiefnemer vooraf had verwacht.