Gezondheid

Waarom een gezond gebouw het verschil maakt 

We hebben meer aandacht voor gezondheid, ook in gebouwen. COVID-19 heeft deze bewustwording versterkt. Samenhangend daarmee is er nog meer aandacht gekomen voor de mens in dat gebouw. Voelt men zich prettig?

Volantis lost comfortklachten op en richt gezonde gebouwen in, waar medewerkers zich goed voelen en meer presteren. 

Echt comfort, geen symptoombestrijding 

Comfortbeleving is heel persoonlijk. Welke temperatuur je behaaglijk vindt, hoeveel daglicht in een ruimte je als prettig ervaart, de juiste ventilatie en hoe je akoestiek beleeft.  

Ontstaan er comfortklachten, als het in een gebouw bijvoorbeeld te warm is, of te koud of te droog, dan doet Volantis niet aan symptoombestrijding. We hebben een holistische benadering. We luisteren, nemen waar, vragen door en pakken de problemen bij de wortel aan.

Soms zijn onze oplossingen technisch van aard, soms heel praktisch, en meestal anders dan de opdrachtgever vantevoren had verwacht. Want de warmte, koude of droogte die als hinderlijk wordt ervaren is vrijwel nooit het daadwerkelijke probleem. Uit analyse kan blijken dat een gevel onvoldoende geïsoleerd is. Of de installatie werkt niet goed samen met een ruimte of gebouw. En hebben mensen last van droge ogen, dan is meestal de hygiëne het probleem.

Het 'WELL'- bevinden van een gebouw

In een WELL-gebouw gaat het om de mens  

Volantis adviseert aan organisaties die medewerkers en hun gezondheid en welzijn op de eerste plaats zetten de WELL Building Standard certificering: een wereldwijd keurmerk om een werkomgeving te creëren met meer gemotiveerde en daardoor gezondere, gelukkigere en productievere medewerkers. In WELL gebouwen is personeelsverloop en ziekteverzuim bewijsbaar lager.  

WELL is een wetenschappelijk onderbouwd traject van tien thema’s die de gezondheid in gebouwen ten goede komen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, circulaire materialen, geestelijke gezondheid en sociale gezondheid.  

Volantis stelt samen met de opdrachtgever de ambities en doelen op, en we begeleiden gedurende het hele certificeringstraject.  

Onze projecten

Circulaire sportaccommodatie DFO'20

Een gebouw dat in de toekomst geen afval is.

Lees meer
Circular project
Circulair DFO

Superlocal

Een afgeschreven flat krijgt nieuw leven.

Lees meer

Insights

Een eigen tool die Volantis heeft ontwikkeld is Insights. Handig voor woningcorporaties, zorginstellingen met vastgoed, industriële bedrijven – eigenlijk iedere vastgoedeigenaar. Via een klantportaal heeft men toegang tot onder andere data die relevant zijn om een beter inzicht te krijgen in gezondheid en comfortbeleving in gebouwen. 

Onze experts Gezondheid

Wietse van der Zanden

Contact

Bart Brankaert

Contact

Marlou Kellenaers

Contact

Bas Peeters

Contact