Data management

Inzicht in gebouwprestaties

De mogelijkheden voor het gebruik van data creëren kansen voor automatisering. Mede door regelgeving neemt het belang van monitoring, analyse en gerichte sturing toe. Ook componenten en processen zijn steeds complexer geworden waarvoor meer data verwerkt moeten worden om een gewenst resultaat zoals comfort of duurzaamheid te behalen.

Duurzaam en actief onderhoud

Bij Volantis vinden wij dat een prestatiegericht activiteiten contract de juiste eerste stap is naar duurzaam onderhoud. Een contract gericht op prestatieverbetering, proactief onderhoud, verlenging van levensduur en het circulair maken van het onderhoud door het inrichten van materiaalstromen voor re-manufacturing.

Inzicht in uw gebouw

Volantis  Insights bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds wordt de software en het webportaal beschikbaar gesteld, anderzijds ondersteunt Volantis de KPI’s te behalen op basis van de gegenereerde gegevens. Volantis Insights maakt de prestaties op gebied van energie, comfort & veiligheid van gebouwen inzichtelijk, een enorme tijdwinst doordat het niet meer handmatig uitgevoerd hoeft te worden.  Je kunt gebouwen vergelijken, analyseren en direct acties uitvoeren.

 

Expertises

  • Slim
  • Overzichtelijk
  • Realtime
  • Geautomatiseerd

Het proces

Allereerst bepalen we samen met de opdrachtgever de KPI’s. Vervolgens gaan we kijken welke data op dit moment beschikbaar is en of er mogelijk nog extra sensoren of opnemers geplaatst moeten worden om alle data te kunnen analyseren en zo gericht op de KPI’s kunnen sturen. De klant kiest hoe we de KPI’s gepresenteerd moeten worden.

De data die wij verzamelen is vanuit diverse gebouwen gekoppeld aan algoritmes, waardoor er berekeningen gedaan worden, waarvan de resultaten in de dashboards worden getoond. Deze realtime rapportages worden structureel behandeld in het management. Denk aan investeringen, u kunt specifiek de onderbouwing en het verwachtte resultaat van de investering toelichten. Buiten de managementinformatie wordt data ook gebruikt om realtime, dagelijks, bij te sturen. Zo krijgen we bijvoorbeeld meldingen bij de afwijking van de temperatuur van leidingwater, wat ervoor zorgt dat ons legionellabeheer geanalyseerd en structureel verbeterd wordt. U weet aan welke knoppen u moet draaien voor een lange termijnoplossing door per periode in het jaar de analyses te onderzoeken en vergelijken.

Van industrie tot zorg

Insights is toepasbaar voor diverse branches. Van industrie tot woningcoöperaties en zorgcomplexen. Overal waar het verwerken en analyseren van datastromen nog handmatig wordt uitgevoerd, is een kans waar automatisering tot verbeterde verweking en lagere operationele kosten kan leiden.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u Insights zelf eens proberen? Neem dan vrijblijvend contact op met Bart Brankaert (b.brankaert@volantis.nl).

Bart Brankaert

Technisch specialist
b.brankaert@volantis.nl

Roy Timmers

Ontwerper | Modelleur
r.timmers@volantis.nl