Volantis Insights

Inzicht in gebouwprestaties

Bij Volantis weten we dat het succes van gebouwen bepaald wordt, door de successen die in dat gebouw behaald worden. Het gebruik van data speelt een steeds grotere rol bij het verkrijgen van inzicht in de prestaties van gebouwen. Door het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens kunnen gebouweigenaren en beheerders waardevolle informatie verkrijgen over de werking en het gebruik van het gebouw. Dit inzicht stelt jou in staat om effectieve beslissingen te nemen met betrekking tot het onderhoud, de optimalisatie en de algehele prestaties van het gebouw.

Waarom data driven commissioning?

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van data is het vermogen om het energiegebruik van een gebouw te monitoren en te beheren. Sensoren kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het energieverbruik van HVAC-systemen, verlichting, apparatuur en andere systemen in het gebouw. Door deze gegevens te analyseren, kunnen inefficiënties en verspilling worden geïdentificeerd, wat leidt tot gerichte verbeteringen en energiebesparingen. Bijvoorbeeld, als de gegevens aantonen dat een bepaald HVAC-systeem overmatig energie verbruikt, kan het worden aangepast of vervangen door een energiezuiniger alternatief.

Bovendien biedt het gebruik van data inzicht in de prestaties en de gezondheid van de apparatuur en systemen in het gebouw. Door continu gegevens te verzamelen over parameters zoals temperatuur, druk, vochtigheid en andere relevante metingen, kunnen afwijkingen en potentiële storingen vroegtijdig worden gedetecteerd. Dit maakt preventief onderhoud mogelijk, waardoor ongeplande stilstandtijd en reparatiekosten worden verminderd. Bovendien kan door het analyseren van de gegevens over de prestaties van apparatuur in de loop van de tijd, de levensduur van deze apparatuur worden voorspeld, waardoor budgettering en vervangingen effectiever kunnen worden gepland.

Verduurzamen met behulp van data

Het verkrijgen van inzicht in de prestaties van gebouwen door het gebruik van data heeft ook invloed op duurzaamheid en milieubescherming. Door te begrijpen hoe een gebouw functioneert en hoe het wordt gebruikt, kunnen gerichte maatregelen worden genomen om het energiegebruik te verminderen, hernieuwbare energiebronnen te integreren, de ecologische voetafdruk te verkleinen en het binnenklimaat te optimaliseren.

Inzicht in jouw gebouw met artificial intelligence

Een effectieve manier om het monitoren van gebouwinstallaties te verbeteren, is door gebruik te maken van gespecialiseerde analyse platformen, zoals Volantis Insights. Dit platform maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie (AI) om real-time gegevens van de gebouwinstallaties te verzamelen, analyseren en interpreteren. 

We maken van jouw gebouw een digitale tweeling (digital twin), een virtuele representatie van jouw gebouw of proces. Het omvat alle relevante gegevens en kenmerken, waardoor real-time monitoring, analyse en simulatie mogelijk zijn. Een digital twin verzamelt en integreert gegevens van verschillende bronnen, zoals sensoren, IoT-apparaten en operationele systemen, om een ​​nauwkeurig en actueel beeld van het gebouw te creëren. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd om inzicht te krijgen in de prestaties, conditie en mogelijke problemen. De combinatie van een digital twin en data driven onderhoud stelt ons in staat om onderhoudsprocessen te verbeteren door het gebruik van real-time gegevens, analyse en voorspellende inzichten die voortkomen uit de digitale tweeling.

Expertises

  • Slim
  • Overzichtelijk
  • Realtime
  • Geautomatiseerd

Het proces

Allereerst bepalen we samen met de opdrachtgever de KPI’s. Vervolgens gaan we kijken welke data op dit moment beschikbaar is en of er mogelijk nog extra sensoren of opnemers geplaatst moeten worden om alle data te kunnen analyseren en zo gericht op de KPI’s kunnen sturen. De klant kiest hoe we de KPI’s gepresenteerd moeten worden.

De data die wij verzamelen is vanuit diverse gebouwen gekoppeld aan algoritmes, waardoor er berekeningen gedaan worden, waarvan de resultaten in de dashboards worden getoond. Deze realtime rapportages worden structureel behandeld in het management. Denk aan investeringen, u kunt specifiek de onderbouwing en het verwachtte resultaat van de investering toelichten. Buiten de managementinformatie wordt data ook gebruikt om realtime, dagelijks, bij te sturen. Zo krijgen we bijvoorbeeld meldingen bij de afwijking van de temperatuur van leidingwater, wat ervoor zorgt dat ons legionellabeheer geanalyseerd en structureel verbeterd wordt.

Van industrie tot zorg

Data driven commissioning biedt voordelen op het gebied van efficiëntie, veiligheid, gebruikerservaring en gegevensgestuurde besluitvorming. Insights is toepasbaar voor diverse branches. Van industrie tot woningcoöperaties en zorgcomplexen. Het stelt organisaties in staat om hun processen te optimaliseren, kosten te besparen, de veiligheid te verbeteren en een betere ervaring te bieden aan werknemers, patiënten en andere gebruikers.

Meer informatie? Neem contact met mij op.

Bart Brankaert
b.brankaert@volantis.nl