Circulair ontwerpen en bouwen

Een gebouw toekomstbestendig maken

Een breed aanbod voor verschillende sectoren

Bij Volantis bedienen we een breed spectrum binnen de wereld van design, architectuur en consultancy. We creëren, realiseren, transformeren en beheren gebouwen en omgevingen binnen verschillende sectoren. Denk hierbij aan sectoren als de zorg, industrie en logistiek. Bedrijven en instellingen bieden we diensten aan als onderzoek, ontwikkeling, ontwerp, engineering en consultancy. Bij deze diensten heeft met name één begrip een belangrijke plek ingenomen bij Volantis: Circulariteit.

De nieuwe standaard: circulair ontwerpen en bouwen

Circulariteit is een concept dat ervan uitgaat dat een proces zich in stand houdt door een terugkerende (cyclische) route. De gedachtegang is dat het afval dat we produceren de grondstof vormt voor nieuwe producten. Onderdelen en producten die we dus niet meer gebruiken, krijgen hierdoor een langere levensduur waardoor de waarde wordt behouden.

Het hergebruik van grondstoffen en de vermindering van verspilling zorgt ervoor dat we geen nieuwe natuurlijke bronnen hoeven aan te boren, waardoor onze CO2 uitstoot vervolgens wordt verkleind. Circulair ontwerpen, bouwen en renoveren is hiermee een onderdeel van een wereldwijde noodzakelijke beweging naar duurzaam, groen en energiebewust. Volantis zorgt er tevens voor dat de kosten hierbij niet uit het oog worden verloren.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een vernieuwde wetgeving van de Europese Unie, gelanceerd als onderdeel van de Green Deal in september 2022. De CSRD rapportage legt grote bedrijven vanaf 2024 de verplichting op om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Denk hierbij aan duurzaamheidsprestaties zoals energiebesparing, veilige werkomstandigheden en inspanningen om vervuiling te verminderen. Net zoals financiële prestaties jaarlijks worden gerapporteerd, vraagt de CSRD om transparante rapportage over duurzaamheidsresultaten. Dit zorgt voor meer transparantie en maakt het mogelijk voor consumenten en investeerders om bedrijven te vergelijken op basis van hun duurzaamheidsinspanningen.

De voordelen van een gebouw verduurzamen

Naast de voordelen voor het klimaat, zijn er ook voordelen voor u, de eigenaar van het gebouw:

 • Beter voor de gezondheid: Je bent 90% van de tijd binnen. De hoogte van CO2, ventilatie, akoestiek, daglicht, fijnstof, temperatuur, luchtvochtigheid: het zijn allemaal componenten die invloed hebben op hoe wij ons voelen in een gebouw, en dus hoe productief en energiek we zijn. Een gebouw verduurzamen zorgt dat deze factoren worden teruggedrongen, waardoor de productiviteit van medewerkers wordt verbeterd.
 • Lagere kosten: Circulair bouwen kan zorgen voor lagere kosten. Zo waren de kosten van het Domi curae gebouw 10 procent lager dan bij een traditioneel zorggebouw. Bij dit project was tevens de bouwtijd een stuk korter: een half jaar, vergeleken met een jaar voor een regulier zorggebouw.
 • Mooi ontwerp: Wat niet uit het oog verloren mag worden, is de beleving van wonen of werken in een circulair gebouw. Het is, behalve gezond voor geest en lichaam, ook esthetisch fraai dankzij de toepassing van natuurlijke, levende materialen. Een ‘architect circulair bouwen’ speelt hierin uiteraard een belangrijke rol.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen op het gebied van circulariteit? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Adviesbureau duurzaam bouwen

Volantis is een spin in het web, een ketenregisseur die samen met opdrachtgever en architect het hele projectteam, inclusief toeleveranciers, bij de hand neemt om een gebouw zo duurzaam mogelijk te maken. Wij, als adviesbureau duurzaam (ver)bouwen, bieden u het volgende:

 • Jij krijgt strategisch advies.
 • Jij ontvangt slimme oplossingen.
 • Jij krijgt materialenadvies en begeleiding bij aanbestedingen en inkoop.
 • Wij ontwikkelen gezonde installaties met een circulair verdienmodel.
 • Wij zorgen voor zaken als materiaalpaspoorten en remontageplannen.

De voordelen van houtbouw

Circulair bouwen in de praktijk

Vanwege het woningtekort moeten er tot 2030 nog 900.000 woningen worden gebouwd. Een belangrijk detail van dit doel, is dat deze woningen moeten voldoen aan de nationale doelstelling, wat inhoudt dat het gebouw maximaal uit 50% primaire grondstoffen mag bestaan. Circulair ontwerpen en bouwen is daarom een noodzakelijkheid. Met deze circulaire doelstelling in het achterhoofd hebben wij voor verschillende opdrachtgevers circulaire menukaart trajecten doorlopen. Hiermee wil Volantis gebouwen duurzaam maken.

Stap 1 – Nulmeting
We beginnen met een nulmeting: hoe circulair is het huidige woningconcept? Door middel van een grondige analyse wordt bepaald op welke elementen de meeste winst kan worden behaald qua circulariteit.

Stap 2 – Materiaaladvies op maat
Vervolgens wordt gekeken naar het materiaaladvies. Aan de hand van gesprekken met leveranciers wordt een circulair materiaaladvies opgesteld, volledig op maat. Ook wordt gekeken waar nog meer winst behaald kan worden. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de woning compacter kan worden ontworpen.

Stap 3 – Praktische en financiële haalbaarheid
Circulaire materiaalkeuzes worden gemaakt op basis van de onderdelen die voor impact zouden zorgen. Samen met onze opdrachtgevers kijken we of materialen economisch haalbaar zijn én of materialen ook vanuit technisch oogpunt de gewenste kwaliteit leveren. De milieubelasting en CO₂-uitstoot nemen we bij iedere keuze in overweging.

Stap 4 – Verschillende circulaire perspectieven
In een zogenoemde menukaart worden de verschillende woningconcepten gepresenteerd vanuit verschillende perspectieven aan de klanten van onze opdrachtgevers:

 • Nadruk op biobased & hernieuwbare materialen
 • Maximaal hergebruik
 • Gezondheid
 • Losmaakbaarheid & herbruikbaarheid

Deze perspectieven zijn afgestemd op de ambities van de opdrachtgever.

Stap 5 – Uitdagen ketenpartners
Opdrachtnemers worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Aan de ene kant om de huidige mogelijkheden te verkennen, aan de andere kant om innovaties aan te jagen die bijdragen aan gestelde doelstellingen. Onze opdrachtgevers worden door middel van de circulaire menukaart voorbereid op actuele en toekomstige marktvragen.

Circulair bouwen en renoveren:

Natuurlijk het goede doen

Duurzaam, Cradle to Cradle, The Natural Step of circulair, zoals wij het bij Volantis noemen. Er worden vele termen gegeven aan innovatief bouwen en renoveren met respect voor milieu, klimaat, gezondheid – en de kosten, niet te vergeten.

Nog lang niet iedereen waagt zich eraan, maar voor Volantis, en Bas van de Westerlo, business unit manager Circularity, is het een vanzelfsprekendheid. ‘Ik wil de goede dingen goed doen.’ Hoe hij dat doet, samen met zijn collega’s? Er zijn natuurlijk meerdere manieren om een gebouw duurzaam te maken. Soms door gewoon aan een project te beginnen en circulariteit op organische wijze beleving en vorm te geven. Soms door de opdrachtgever méér te geven dan die gevraagd had. Weer een andere manier is om afgeschreven gebouwen te verduurzamen door gebruik te maken van slimme oplossingen, waardoor ze een tweede leven krijgen.

De rol van Volantis

Als spin in het web willen we de neuzen van alle betrokken partijen dezelfde kant op krijgen wat betreft circulariteit, zodat we een gebouw zo duurzaam mogelijk maken. We komen met slimme oplossingen waarbij we grenzen durven te verleggen. In het kader van toekomstig hergebruik zorgen we natuurlijk ook voor zaken als materiaalpaspoorten en remontageplannen.

Wij kunnen circulariteit verbinden met alle disciplines die wij in huis hebben. Onze experts in de installatietechniek ontwikkelen gezonde installaties met een circulair verdienmodel, onze architecten circulair bouwen geven materialenadvies en werken tot in de puntjes remontabele constructies uit. Als je van tevoren weet hoe je toekomstig een constructie uit elkaar kunt schroeven, weet je ook hoe je die om te beginnen het beste in elkaar zet.

Ons perspectief op circulariteit

Om te bouwen aan de wereld van morgen, moet je ook de kennis hebben van morgen. Onze experts circulariteit weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in de markt en willen jou hier graag over informeren en publiceren daarom regelmatig een blog. Zo kunnen we samen bouwen aan de wereld van morgen. Let’s change the perspective!

Interesse in circulair ontwerpen en bouwen? Wij helpen u graag verder!

Het mag duidelijk zijn dat circulariteit een steeds grotere rol gaat spelen voor bedrijven en instanties. Uiteraard heeft dit een grote impact voor zowel nieuwbouw als renovatie. Gelukkig helpen onze circulariteit specialisten u graag verder! Voor een advies over duurzaam (ver)bouwen of bij vragen kunt u contact met ons opnemen.