Herbestemming Paduakerk Valkenswaard

Project

  • Bouwfysica
  • Akoestiek
  • Energie
  • Brandveiligheid

Sector

  • Wonen

Opdrachtgever

Van godshuis naar woningen

De bestaande Antonius van Paduakerk in Valkenswaard wordt niet meer gebruikt waarvoor deze in 1921 in gebruik werd genomen. In 2019 kocht ontwikkelaar CRA Vastgoed het in onbruik geraakte godshuis en transformeerde het naar 18 karakteristieke appartementen en lofts, variërend van circa 60 tot 160 m².

Advies bij een monumentaal pand

Volantis heeft in het ontwerpteam vanaf de start een adviserende rol gespeeld op het gebied van energiezuinigheid, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Het pand werd overgenomen van de parochie, met de afspraak dat met name het karakter en de herkenbaarheid van de kerk, overeind wordt gehouden. Alhoewel dit een verbouwing betreft waarvoor minder strenge eisen gesteld worden vanuit de wetgeving, was het streven vanuit het ontwerpteam vanuit kwaliteitsoogpunt nieuwbouwniveau. Monumentale aspecten zorgen hier vaker voor bouwkundige beperkingen en ontwerp uitdagingen, echter zijn we erin geslaagd het ambitieniveau op nagenoeg alle vlakken waar te kunnen maken.

Met respect voor historie

Mede dankzij Volantis is het ontwikkelproces inmiddels succesvol afgerond en de bouw is in volle gang. De transformatie vindt plaats met respect voor de historie en de betekenis van de kerk. Ook tijdens de uitvoering speelt Volantis nog een rol. Namelijk die van vraagbaak voor de vele praktische vraagstukken die een verbouwing van een monumentaal pand met zich mee brengt. Met enige regelmaat lopen de mannen en vrouwen op de bouw tegen zaken aan, die in het ontwerpproces niet te voorspellen waren. Een leerzaam traject voor alle betrokkenen met een vooralsnog mooi resultaat.

Onze perspectief op circulariteit

Als spin in het web willen we de neuzen van alle betrokken partijen dezelfde kant op krijgen wat betreft circulariteit, zodat we een gebouw zo duurzaam mogelijk maken. We komen met slimme oplossingen waarbij we grenzen durven te verleggen. In het kader van toekomstig hergebruik zorgen we natuurlijk ook voor zaken als materiaalpaspoorten en remontageplannen.

Wij kunnen circulariteit verbinden met alle disciplines die wij in huis hebben. Onze experts in de installatietechniek ontwikkelen gezonde installaties met een circulair verdienmodel, onze architecten circulair bouwen geven materialenadvies en werken tot in de puntjes remontabele constructies uit. Als je van tevoren weet hoe je toekomstig een constructie uit elkaar kunt schroeven, weet je ook hoe je die om te beginnen het beste in elkaar zet.

Meer informatie? Neem contact met mij op.

Koen Gommans
Consultant

k.gommans@volantis.nl