Circulaire bouwprojecten

Hoe Volantis wil bijdragen aan een duurzame toekomst

Bij Volantis bieden we verschillende diensten aan in de wereld van design, architectuur en consultancy waarbij circulair ondernemen centraal staat. Wij werken aan het verduurzamen van onze wereld en spelen daarbij in op de groeiende behoefte aan circulair ontwerpen, bouwen en renoveren. Met circulaire bouwprojecten dragen we niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan een betere toekomst.

Onze aanpak voor circulaire bouwprojecten

Landelijk wordt er veel gepraat over circulair bouwen, echter blijft het écht doen en in de praktijk brengen nog vaak achter. Met onze aanpak gaan we voor het verwezenlijken van circulaire doelstellingen. Dit doen we stap voor stap. Onze aanpak kenmerkt zich door de volgende stappen:

  1. Bepalen (circulaire) ambities.
  2. 0-meting : hoe circulair is het project?
  3. Materiaaladvies op maat.
  4. Praktische, technische en financiële haalbaarheid van materialen.
  5. Verschillende circulaire perspectieven.
  6. Uitdagen ketenpartners.
  7. 1-meting: hoe circulair is het project na optimalisatie (stap 3 t/m 6)?
  8. Circulaire keuzes borgen in het bestek en de aanbesteding.

Samen leggen we de lat steeds hoger en ontdekken we welke mogelijkheden er wel zijn. Bouw jij met ons mee aan een circulair en gezond morgen? Let’s change the perspective.

Duurzaam kantoorgebouw voor Casade

Het doel voor het nieuwe kantoor was om zoveel mogelijk duurzame materialen toe te passen, met aandacht voor gezondheid en milieu. Om de doelen op circulariteit en gezondheid te verankeren in het definitieve ontwerp, is Volantis al aangesloten vanaf de VO-fase. Aan het einde van de VO-fase is een zogenoemde 0-meting uitgevoerd: hoe circulair is het huidige ontwerp? Uit de 0-meting bleek dat slechts 9% niet-primair materiaal in het gebouw toegepast werd. Dat kan beter!

Om de score te verbeteren, zijn verschillende circulaire en gezonde materiaalvarianten met het ontwerpteam besproken. Een oogster was ook betrokken tijdens het ontwerpproces. Zo werd het hergebruik van materialen uit het huidige gebouw en de materiaalvoorraad van de oogster meegenomen in het ontwerp. Aan het einde van de DO-fase vond de 1-meting plaats. Wat bleek? Het kantoor bestaat nu uit 58% niet-primair (secundair, hergebruikt of hernieuwbaar) materiaal. Door de samenwerking met alle partijen is een enorme winst op circulariteit en milieu bereikt; een resultaat om trots op te zijn!

Om de verantwoorde keuzes te borgen, is Volantis betrokken geweest bij het opstellen van het bestek, de gunningsleidraad en het beoordelen van de inschrijving op het gunningscriterium circulariteit. Daarnaast heeft Volantis met een partner een subsidiescan uitgevoerd en de mogelijkheden voor het kantoor van Casade onderzocht.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen van onze ontwikkelingen, nieuwtjes en events op het gebied van circulariteit? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.

Circulaire impactladder

Dankzij de Circulaire Impactladder kan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gemakkelijk de Woondeal-afspraken realiseren. De Circulaire Impactladder is ontwikkeld door een consortium van C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster en maakt het mogelijk om circulaire bouwprojecten op grote schaal te realiseren.

Tot 2040 moeten er 50.000 tot 60.000 woningen worden gebouwd in de regio Arnhem-Nijmegen; dit staat in de Woondeal die ondertekend is door achttien gemeenten. Deze gemeenten vormen samen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Na verloop van tijd moet een steeds groter aandeel van de woningen circulair gebouwd worden. In de bestaande plannen minimaal 10%, vanaf 2025 25%, vanaf 2030 50% en vanaf 2050 100%.

“Hergebruik en minimale CO2-uitstoot staan centraal bij de bouw van woningen en woningbouwprojecten in onze regio. Waar nieuwe materialen gebruikt worden, is de wens zoveel mogelijk in te zetten op hernieuwbare materialen. Met de Circulaire Impactladder hebben we een mooi instrument in handen om hierop te kunnen toetsen.” – Harriët Tiemens, directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.” 

Om circulair bouwen op grote schaal te operationaliseren hebben C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster als consortium de Circulaire Impactladder ontwikkeld. De ladder sluit aan bij de landelijke normeringen van circulair bouwen Met deze ladder kunnen partijen bepalen hoe circulair woningbouwprojecten zijn.

“De impactladder biedt praktische handvatten voor de implementatie in elke fase van het circulair bouwproces. Voor gemeenten in de Groene Metropoolregio bieden we zo perspectief om circulariteit in afspraken en planregels te verankeren. Daarnaast beschrijft de ladder hoe deze ingezet kan worden door woningbouwcorporaties, ontwikkelende partijen en hun ontwerpers, aannemers en adviseurs om circulariteit van een plan te bevorderen.” – Eva Starmans, adviseur circulair en gezond bouwen, C2C ExpoLAB.

Maak kennis met Het Nieuwe Normaal

Het Nieuwe Normaal is een gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op het gebied van circulair bouwen. Het zorgt daarmee voor één taal voor circulair bouwen. Deze standaard is nog volop in ontwikkeling. Om een realistisch referentiekader per indicator op te stellen, voeren wij samen met Cirkelstad en negen andere bureaus projectevaluaties uit.
Een evaluatie geeft een mooie 0-meting van hoe circulair jouw project écht is en waar belangrijke verbeterpunten zitten in proces en product. Daarnaast draag je bij aan het opstellen van een realistische standaard!

Wil jij jouw project aanmelden voor een evaluatie? Lees hier meer.

Circulair bouwen in de praktijk

Het woningtekort is ook in 2023 nog altijd aan de orde; tot dan moeten er nog 900.000 woningen gebouwd worden. Met een standaard woningbouwconcept, kunnen aannemers deze woningen sneller en voordeliger bouwen. Maar vanaf 2030 moeten deze woningen ook voldoen aan de nationale doelstelling en mag het gebouw uit maximaal 50% primaire grondstoffen bestaan. Conclusie: we moeten dus circulair bouwen. Dankzij de circulaire menukaart zijn onze opdrachtgevers voorbereid op actuele en toekomstige marktvragen waarbij energietransitie, circulair bouwen en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Benieuwd hoe wij dit aangepakt hebben? Lees het in onze blog.

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst

In ieder project en in elke fase zijn er circulaire mogelijkheden. Van initiatief tot sloop (liever gezegd: oogst), ondersteunen wij om de circulaire ambities te bepalen én waar te maken. Hoe eerder onze betrokkenheid in het ontwerptraject, hoe meer impact we samen kunnen maken. Bij al je vraagstukken omtrent duurzaam onderhoud en beheer, duurzaamheidsstrategie, circulair bouwen, duurzame vergunningsvereisten en duurzaamheidscertificeringen kunnen wij u ondersteunen.

Het mag duidelijk zijn dat circulair bouwen de toekomst is. Door onze expertise en betrokkenheid bij elk project, streven we naar duurzame oplossingen die een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij. Of het nu gaat om het ontwerp van een kantoorgebouw of het toetsen van woningbouwplannen op circulariteit, de aanpak van Volantis staat garant voor concrete resultaten en meetbare vooruitgang.

Laten we samen de lat steeds hoger leggen en ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor jouw project. Bouw jij met ons mee aan een circulaire en gezonde Toekomst? Neem nu contact met ons op via het contactformulier en laten we het gesprek aangaan. Samen kunnen we het verschil maken en een duurzame toekomst realiseren. Let’s change the perspective.