Nul-op-de-meter woningen Den Hoek in Helvoirt

Project

  • CO2 berekeningen
  • Nul op de meter
  • Klimaatregulatie

Sector

  • Circulariteit

Opdrachtgever

De CO2-impact van energieneutraal en circulair bouwen

In Helvoirt geeft het project Den Hoek vorm aan de klimaatambities van de gemeente Vught met de realisatie van 17 Nul-Op-de-Meter woningen. Een project van Van der Heijden bouw en ontwikkeling. Deze stap richting een duurzame en circulaire bouwmarkt onderstreept de inzet op energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare bouwmaterialen.

Met een aanbod van betaalbare en middeldure koopwoningen, stelt Den Hoek een breed publiek in staat om deel te nemen aan de duurzame transitie. De woningen zijn specifiek ontworpen om aantrekkelijk te zijn voor jongeren, starters en ouderen, en maken duurzaam wonen toegankelijker en haalbaarder.

Refuse staat hoog op de R-ladder

De bouw van de woningen laat zien dat er rekening wordt gehouden met de CO2-voetafdruk, door materialen te gebruiken die CO2 opslaan, zoals hout en vlasisolatie. Hoewel er tijdens de bouw nog uitstoot is, zorgt de keuze voor deze materialen ervoor dat de woningen een positieve impact hebben op het milieu. Ze dragen bij aan CO2-reductie, doordat ze CO2-opslaan tijdens de groei. Daarnaast draagt het bij aan het verminderen van de uitputting van grondstoffen van de aarde door gebruik te maken van snel hernieuwbare grondstoffen.

De woningen zijn ontworpen met een slim gebruik van gevels die niet alleen esthetisch aangenaam zijn, maar ook bijdragen aan energie-efficiëntie en klimaatregulatie. Een sprekend voorbeeld is de begroeide pergola welke een zonweringsinstallatie bespaart: refuse staat hoog op de R-ladder.

Projectontwikkelaar Lauran van Poppel (van der Heijden bouw en ontwikkeling) licht toe: “Laten we in de bouw kiezen voor slimme keuzes: minder verspilling, duurzame materialen en biobased bouwen. Elke steen telt, elke spijker maakt verschil. Laten we bouwen voor de toekomst, met respect voor onze planeet. Praktisch en groen, omdat het kan en moet.”

Ons perspectief op circulariteit

Inzicht in de CO2-opslag

Ingenieurs-, architectuur en consultancygroep Volantis heeft deze visie getoetst door de gebruikte bouwmaterialen en hun CO2-impact grondig te analyseren. Deze berekeningen tonen hoeveel CO2 er vrijkomt bij de bouw en hoeveel CO2 opgeslagen wordt in de structuur van de woning – ook wel ‘Construction Stored Carbon’ genoemd. Tevens werd het percentage biobased materialen in de huizen vastgesteld.

Dankzij deze analyses zijn er concrete inzichten en verbeterpunten naar voren gekomen. Hoewel de woningen significant minder CO2 uitstoten dan conventionele huizen, is er nog een traject af te leggen naar CO2-neutrale bouw. Stap voor stap, met elk project dat wordt geëvalueerd en nieuwe doelen die worden gesteld, bewegen we richting het ultieme doel van een CO2-neutrale leefomgeving.

Den Hoek markeert progressie en laat zien dat duurzaam bouwen haalbaar is. Het project draagt wezenlijk bij aan CO2-reductie in de bouw en moedigt aan tot innovatie. Het bewijst dat de uitdagingen van betaalbaarheid en duurzaamheid samen kunnen gaan, en schetst een hoopvolle toekomst voor klimaatneutraal wonen.

Circulariteit in de praktijk

Het hergebruik van grondstoffen en de vermindering van verspilling zorgt ervoor dat we geen nieuwe natuurlijke bronnen hoeven aan te boren, waardoor onze CO2 uitstoot vervolgens wordt verkleind. Circulair ontwerpen, bouwen en renoveren is hiermee een onderdeel van een wereldwijde noodzakelijke beweging naar duurzaam, groen en energiebewust. Volantis zorgt er tevens voor dat de kosten hierbij niet uit het oog worden verloren.

Cirkelstad is hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector die samen willen doen, leren en elkaar willen ontmoeten. Volantis is trotse partner van Cirkelstad, samen bouwen wij aan een gezond en ciruclair morgen.

Meer informatie? Neem contact met mij op.

Marlou Kellenaers
Circulair Consultant

m.kellenaers@volantis.nl