Energietransitie

Gewoon, omdat de energietransitie moet

Volantis maakt productie-omgevingen, kantoren en andere gebouwen energieneutraal of zelfs energiepositief. We ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame alternatieven ter vervanging van gasgebruik, zoals duurzame warmte en koeling, duurzame elektriciteit en waterstof. Volantis heeft als visie dat de energievraagstukken altijd op een zo klein mogelijk niveau opgelost moeten worden. Alles wat een bedrijf kan doen om zelf energieneutraal te maken helpt niet alleen het bedrijf met zijn energiedoelstellingen, maar helpt ook ons elektriciteitsnet. Het zorgt er namelijk voor dat we netcongestie tegen kunnen gaan. Volantis combineert haar strategische kennis van verduurzaming en implementatie van roadmaps met de technische kennis van gebouw en proces installaties. Met deze kennis schept Volantis duidelijkheid voor bedrijven in de regels en verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen en stelt samen met het bedrijf een plan op hoe de doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden.

Duurzame elektra

Lees meer

Duurzaam gas

Lees meer

Duurzame warmte

Lees meer

Naast de verduurzaming van bedrijven en gebouwen houdt Volantis zich ook bezig met de gebiedsopgave die spelen in de steden en op de bedrijventerreinen. De energietransitie heeft niet alleen impact bij bedrijven en particulieren maar ook op de openbare ruimte. Netcongestie en warmte en koude netwerken zijn ineens een bekend begrip geworden de afgelopen jaren.

Onze holistische kijk op energietransitie

Bij Volantis streven we naar een integrale aanpak van de energietransitie, waarbij we alle relevante aspecten in beschouwing nemen om een totaalvisie te creëren. Dit omvat niet alleen de traditionele elementen zoals elektriciteit, warmte en koude, en gas, maar ook de overstap naar duurzame alternatieven op zowel gebouw- als gebiedsniveau. Onze benadering omvat het volledige spectrum, van het optimaliseren van energie-efficiëntie in individuele gebouwen tot het ontwerpen van slimme netwerken die hele wijken van duurzame energie voorzien. Bovendien nemen we ook materiaalaspecten mee, waarbij we streven naar het gebruik van duurzame en hernieuwbare materialen om de ecologische voetafdruk van onze projecten te minimaliseren. Met deze holistische aanpak streven we ernaar om niet alleen de energietransitie te versnellen, maar ook bij te dragen aan een duurzamere en veerkrachtigere toekomst voor alle betrokken partijen.

Verduurzamingstrajecten

Volantis heeft kennis op macroniveau (beleid, businesscases, vergunningen) en op microniveau (ontwerpen, berekeningen, begeleiding uitvoering, oplevering). We nemen deel aan een groot aantal initiatieven om de energietransitie te versnellen en we zijn betrokken bij diverse soorten verduurzamingstrajecten, zoals de aanleg van zonneweides en windmolenparken, of de realisatie van geothermische projecten. 

Daarnaast bedenken we pro-actief nieuwe concepten, bijvoorbeeld hoe energie van zonnepanelen om te zetten in waterstof, de opslag van elektriciteit in accu’s, of de toepassing van water- en getijden-energie. 

Energietransitie

Onze projecten

Volantis realiseert nieuwe projecten en innoveert bestaande gebouwen, processen en productieomgevingen. We zijn vooral actief in de zorg en industrie, maar ook in diverse andere sectoren zoals zakelijke dienstverlening en onderwijs. Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. Onze aanpak draait om het verkennen van nieuwe perspectieven die leiden tot innovatieve, duurzame en succesvolle oplossingen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in onze afgeronde projecten.

Ons perspectief op energietransitie

Om te bouwen aan de wereld van morgen, moet je ook de kennis hebben van morgen. Onze experts energietransitie weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in de markt en willen jou hier graag over informeren en publiceren daarom regelmatig een blog. Zo kunnen we samen bouwen aan de wereld van morgen. Let’s change the perspective!

Milieu- en geldbesparend

De overgang naar nieuwe systemen van energievoorziening, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk wordt vervangen door duurzame energiebronnen, is in toenemende mate een verplichting en een maatschappelijke eis. 

De mogelijkheden voor bedrijven en andere organisaties om daaraan te kunnen voldoen nemen tegelijk steeds meer toe. Uiteindelijk leveren investeringen in energietransitie geld op – óók een gegeven dat Volantis aantoonbaar kan staven. 

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen omtrent energietransitie? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.