Energietransitie

Gewoon, omdat het moet

Volantis maakt gebouwen en productie-omgevingen energieneutraal of zelfs energiepositief. We ontwikkelen duurzame alternatieven ter vervanging van gasgebruik, zoals duurzame warmte en koeling, duurzame elektriciteit en duurzaam gas (waterstof).  

Slimme energienetten

Het laten slagen van de energietransitie begint door er in te geloven dat het kán. Volantis onderbouwt dit geloof al twintig jaar met slimme innovaties. Daarbij kijken we integraal naar de totale energieketen. Zo maken we energienetten (vijfde generatie) om warmte en koude meervoudig te benutten en uit te wisselen. Als in een proces evenveel koude als warmte nodig is, koppelen we die behoeften en maken het proces energieneutraal. Op bedrijventerreinen verbinden we productiefaciliteiten: overtollige energie van de ene onderneming brengen we over naar de andere. En in bijvoorbeeld de tuinbouwsector is biovergisten een innovatieve mogelijkheid om van het gas af te komen. 

Klaar voor morgen?

Verduurzamingstrajecten

Volantis heeft kennis op macroniveau (beleid, businesscases, vergunningen) en op microniveau (ontwerpen, berekeningen, begeleiding uitvoering, oplevering). We nemen deel aan een groot aantal initiatieven om de energietransitie te versnellen en we zijn betrokken bij diverse soorten verduurzamingstrajecten, zoals de aanleg van zonneweides en windmolenparken, of de realisatie van geothermische projecten. 

Daarnaast bedenken we pro-actief nieuwe concepten, bijvoorbeeld hoe energie van zonnepanelen om te zetten in waterstof, de opslag van elektriciteit in accu’s, of de toepassing van water- en getijden-energie. 

Energietransitie

Onze projecten

Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen . We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg . Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in tal van projecten, onder meer in de industrie, de zorg, de zakelijke dienstverlening, en het onderwijs.

Ons perspectief op energietransitie

Om te bouwen aan de wereld van morgen, moet je ook de kennis hebben van morgen. Onze experts energietransitie weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in de markt en willen jou hier graag over informeren en publiceren daarom regelmatig een blog. Zo kunnen we samen bouwen aan de wereld van morgen. Let’s change the perspective!

Milieu- en geldbesparend

De overgang naar nieuwe systemen van energievoorziening, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk wordt vervangen door duurzame energiebronnen, is in toenemende mate een verplichting en een maatschappelijke eis. 

De mogelijkheden voor bedrijven en andere organisaties om daaraan te kunnen voldoen nemen tegelijk steeds meer toe. Uiteindelijk leveren investeringen in energietransitie geld op – óók een gegeven dat Volantis aantoonbaar kan staven. 

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen omtrent energietransitie? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.