Duurzame warmte

Warmtetransitie van woningen, gebouwen, wijken, (deel)gebieden en industrie

De warmtetransitie vormt een complexe uitdaging voor (lokale)overheden, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en bedrijven die streven naar een aardgasvrije en duurzame warmtevoorziening tegen 2050. Tegen 2030 moeten al 1,5 miljoen woningequivalenten worden aangepakt. Dit kan worden bereikt door middel van verschillende technologieën, waaronder warmtenetten, warmtepomptechnieken en andere methoden die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte.

Bij Volantis begrijpen we de omvang van deze uitdaging en staan we klaar om jou te ondersteunen bij elke stap van de warmtetransitie. Of het nu gaat om het opstellen van transitievisies, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies of het ontwerpen van duurzame warmteoplossingen, onze multidisciplinaire aanpak en technische expertise dragen bij aan een efficiënte en verantwoorde implementatie van de warmtetransitie. Samen streven we naar een toekomst waarin duurzame warmtevoorziening een integraal onderdeel vormt van onze gebouwde omgeving.

Warmtenet voor Gemeente Helmond

Van strategie tot realisatie

Warmtetransitie is een complex opgave. Van verkenning, strategie- en planvorming tot en met de realisatie en de exploitatie is er samenhang tussen financiële, technische, juridische, maatschappelijke, ruimtelijke en politieke aspecten waarbij een duidelijk kader qua wet – en regelgeving en financieringsmogelijkheden ontbreekt, terwijl de belangen op lokaal niveau groot zijn voor burgers, bedrijven en overheden.

Volantis maakt gebouwen en productie-omgevingen energieneutraal of zelfs energiepositief. We ontwikkelen duurzame alternatieven ter vervanging van gasgebruik, zoals duurzame warmte en koeling, duurzame elektriciteit en duurzaam gas (waterstof).

We ondersteunen lokale en regionale overheden bij het opstellen van transitievisies (2.0) en masterplannen voor de inpassing van duurzame warmte in gebieden. Hierbij houden we rekening met de behoeften en kenmerken van de betreffende wijken en gebieden, en voeren we haalbaarheidsstudies uit voor uitkoppeling van warmte/restwarmte. Door deze integrale benadering zorgen we voor een efficiënte en verantwoorde warmtetransitie.

Zo is het aansluiten op een warmtenet een goede optie voor gebouwen en productie-omgevingen. Het warmtenet biedt een duurzame manier om warmte te leveren aan gebouwen, waardoor er minder energie wordt verbruikt en er minder CO2 wordt uitgestoten. Het warmtenet biedt vaak ook lagere energiekosten en een hogere energie-efficiëntie.

Technische ondersteuning

Ons team van experts biedt technische ondersteuning op verschillende gebieden, waaronder bronnenstudie voor verduurzaming, ontwerp van WKO-systemen en 5e generatie warmtenetten. We combineren onze kennis van bronnen, infrastructuur, installaties en gebouwfysica om duurzame oplossingen te ontwikkelen die passen bij de specifieke behoeften van elk project.

Regie over alle fases en kennisvelden

Al 70 jaar geeft Volantis advies in complexe projecten waarbij we anders naar complex opgaven durven te kijken om het beter te willen doen. Door onze ervaring weten we wat er komt kijken bij verkenning, strategie- en planvorming tot en met de realisatie en exploitatie van warmtetransitie projecten. We staan klaar om voor klanten onze kennis in te zetten om de warmtetransitie verantwoord verder te brengen.

Volantis doet dit als een ervaren en multidisciplinaire dienstverlener die dagelijks aan warmtetransitie vraagstukken werkt voor zowel lokale en regionale overheden, maar ook voor woningbouwcorporaties, zorginstellingen, bedrijven en de industrie. We geven advies en ondersteuning binnen één afzonderlijk kennisveld en fase, als ook bij verschillende kennisvelden en fases gedurende de warmtetransitie van woningen, gebouwen, wijken, (deel)gebieden en ook de Industrie.

Duurzame warmte

Onze projecten

Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen . We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg . Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in tal van projecten.

Ons perspectief op energietransitie

Volantis zet zich in voor het realiseren van energie-efficiënte productie-omgevingen, kantoren en andere gebouwen. We bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van duurzame alternatieven ter vervanging van gasgebruik, zoals duurzame warmte en koeling, duurzame elektriciteit en waterstof. Onze visie is gericht op het aanpakken van energievraagstukken op lokaal niveau, waarbij we bedrijven ondersteunen om energieneutraal te worden en tegelijkertijd het elektriciteitsnet te ontlasten. Door onze expertise op het gebied van duurzaamheid te combineren met technische kennis in gebouw- en procesinstallaties, bieden wij helderheid over de regelgeving en werken we samen met bedrijven aan het opstellen van een plan om deze doelen te bereiken.

Let’s change the perspective!

Blijf op de hoogte

Wil je niks missen omtrent de ontwikkelingen van duurzame warmte? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.