Duurzame warmte

Warmtetransitie van woningen, gebouwen, wijken, (deel)gebieden en industrie

De warmtetransitie is een complexe en grote opgave waarbij lokale overheden efficiënt, planmatig en verantwoord regie willen voeren naar een aardgasvrije en duurzame warmtevoorziening voor alle woningen, gebouwen en ook de industrie in 2050. In 2030 dient dit bovendien voor 1,5 miljoen woningequivalenten te zijn geeffectueerd. Dit kan bijvoorbeeld met warmtenetten, warmtepomptechnieken en/of andere technieken die gebruikmaken van zon, wind en/of aardwarmte als duurzame energiebron. Lokale overheden zijn regisseur van de warmtetransitie in de wijken en (deel)gebieden en staan aan de lat om de warmtetransitie in goede banen te leiden.

Warmtenet voor Gemeente Helmond

Complexe opgave

Warmtetransitie is een complex opgave. Van verkenning, strategie- en planvorming tot en met de realisatie en de exploitatie is er samenhang tussen financiële, technische, juridische, maatschappelijke, ruimtelijke en politieke aspecten waarbij een duidelijk kader qua wet – en regelgeving en financieringsmogelijkheden ontbreekt, terwijl de belangen op lokaal niveau groot zijn voor burgers, bedrijven en overheden.

Een integrale benadering en samenwerking met belanghebbenden en tussen kennisvelden is nodig om uitdagingen op de warmtetransitie route op te lossen en te kunnen gaan versnellen om alle woningen, gebouwen en de industrie daadwerkelijk in 2050 verantwoord aardgasvrij en duurzaam van warmte te voorzien.

Aansluiten op het warmtenet:
een duurzame manier om warmte te leveren aan gebouwen

Volantis maakt gebouwen en productie-omgevingen energieneutraal of zelfs energiepositief. We ontwikkelen duurzame alternatieven ter vervanging van gasgebruik, zoals duurzame warmte en koeling, duurzame elektriciteit en duurzaam gas (waterstof). Zo is het aansluiten op een warmtenet een goede optie voor gebouwen en productie-omgevingen. Het warmtenet biedt een duurzame manier om warmte te leveren aan gebouwen, waardoor er minder energie wordt verbruikt en er minder CO2 wordt uitgestoten. Het warmtenet biedt vaak ook lagere energiekosten en een hogere energie-efficiëntie.

Blijf op de hoogte

Wil je niks missen omtrent de ontwikkelingen van duurzame warmte? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief.

Regie over alle fases en kennisvelden

Al 70 jaar geeft Volantis advies in complexe projecten waarbij we anders naar complex opgaven durven te kijken om het beter te willen doen. Door onze ervaring weten we wat er komt kijken bij verkenning, strategie- en planvorming tot en met de realisatie en exploitatie van warmtetransitie projecten. We staan klaar om voor klanten onze kennis in te zetten om de warmtetransitie verantwoord verder te brengen.

Volantis doet dit als een ervaren en multidisciplinaire dienstverlener die dagelijks aan warmtetransitie vraagstukken werkt voor zowel lokale en regionale overheden, maar ook voor woningbouwcorporaties, zorginstellingen, bedrijven en de industrie. We geven advies en ondersteuning binnen één afzonderlijk kennisveld en fase, als ook bij verschillende kennisvelden en fases gedurende de warmtetransitie van woningen, gebouwen, wijken, (deel)gebieden en ook de Industrie.

Onze ervaringen

Samen met TriSkill BVHetEnergieBureau en VHGM werken wij aan een Masterplan voor de Gemeente Helmond voor een duurzame toekomst met Bodemenergie en Aquathermie.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Toine Priester
Business Developer Duurzame Warmte
06 37330632
t.priester@volantis.nl