Warmtenet

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet oftewel stadsverwarming is een systeem dat warmte uit een warmtebron zoals een warmtekrachtcentrale, een warmtepomp of uit natuurlijke bronnen zoals meren en rivieren gebruikt om warmte te leveren aan gebouwen en andere gebruikers.

Het warmtenet bestaat uit een netwerk van leidingen die warmte transporteren naar verschillende gebruikers, waardoor de warmte efficiënt wordt gedistribueerd. Warmtenetten zijn een duurzame manier om warmte te leveren aan gebouwen, waardoor er minder energie wordt verbruikt en er minder CO2 wordt uitgestoten.

Aansluiten op het warmtenet:
een duurzame manier om warmte te leveren aan gebouwen

Volantis maakt gebouwen en productie-omgevingen energieneutraal of zelfs energiepositief. We ontwikkelen duurzame alternatieven ter vervanging van gasgebruik, zoals duurzame warmte en koeling, duurzame elektriciteit en duurzaam gas (waterstof). Zo is het aansluiten op een warmtenet een goede optie voor gebouwen en productie-omgevingen. Het warmtenet biedt een duurzame manier om warmte te leveren aan gebouwen, waardoor er minder energie wordt verbruikt en er minder CO2 wordt uitgestoten. Het warmtenet biedt vaak ook lagere energiekosten en een hogere energie-efficiëntie.

Advies op het gebied van de warmtetransitie

De warmtetransitie is een complexe en grote opgave waarbij lokale overheden efficiënt, planmatig en verantwoord regie willen voeren naar een aardgasvrije en duurzame warmtevoorziening voor alle woningen, gebouwen en ook de industrie in 2050. Dit kan met warmtenetten, warmtepomptechnieken en/of andere technieken die gebruikmaken van zon, wind en/of aardwarmte als duurzame energiebron. Warmtenetten kunnen het ook mogelijk maken om warmte en koude uit te wisselen tussen aangesloten woningen, gebouwen en/of industrie waardoor het netto energieverbruik als ook het benodigde piekvermogen elektriciteit van een gebied flink wordt teruggebracht, zoals dit het geval is bij 5e generatie warmte- en koudenetten (5GDHC). Dit soort netwerken wordt vaak gecombineerd met een vorm van warmte- of koude opslag waarbij er gewerkt wordt met lokale bronnen op lagetemperatuur of zeer lagetemperatuur.

Lokale overheden zijn regisseur van de warmtetransitie in de wijken en (deel)gebieden en staan aan de lat om de warmtetransitie in goede banen te leiden.

Volantis adviseert en ondersteunt overheden en bedrijven bij deze transitie.

Lees ook ons project: Masterplan warmtenet Gemeente Helmond over het warmtenet aanleggen in het centrum van Helmond.

Masterplan warmtenet Gemeente Helmond

Het type warmtenet wat we voor ogen hebben in het centrum van Helmond is een 5e generatie warmte- en koudenet en is een manier om tegemoet te komen aan diverse uitdagingen. Het centrum van Helmond aansluiten op het warmtenet is stil, onzichtbaar, voorkomt urban- heating en zorgt voor een veel kleiner aangesloten elektrisch vermogen op gebiedsniveau in de komende jaren (meer dan 60% reductie).

Het warmtenet is een uitwisselingsnetwerk van ondergrondse leidingen waar warm en koud water doorheen stromen. In de bodem wordt er extra warmte opgevangen met behulp van Aquathermie en ondiepe geothermie.

Aquathermie geldt voor het centrumgebied als grootste warmtebron. Met name in de zomer is deze warmtebron beschikbaar. In combinatie met open bodemenergie is deze techniek geschikt voor het verwarmen en verkoelen van de gebouwde omgeving.

Ons perspectief op warmtetransitie

De warmtetransitie is een grote en complexe opgave voor overheden en bedrijven. Om te bouwen aan de wereld van morgen, moet je ook de kennis hebben van morgen. Onze experts energietransitie weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in de markt en willen jou hier graag over informeren. Zo kunnen we samen bouwen aan de wereld van morgen. Let’s change the perspective!

Wanneer is aansluiten op het warmtenet een optie?

Op veel plekken in Nederland is warmte en koude beschikbaar die anders verloren zou gaan. Bijvoorbeeld restwarmte uit de industrie, maar ook uit natuurlijke bronnen zoals het oppervlaktewater kan warmte en koude worden gehaald. Die warmte en koude wordt via een uitwisselingsnetwerk in een warmtecentrale overgebracht op water dat door een goed geïsoleerd leidingenstelsel stroomt – het warmtenet. Het water in het warmtenet is warm genoeg om huizen en gebouwen te verwarmen en met behulp van een boosterwarmtepomp van warm douche- en tapwater te voorzien. Tevens kan er met de koude ook nog gekoeld worden zodat een behaaglijk binnenklimaat ook in de zomer mogelijk is.

Een warmtenet aanleggen kan hele straten en wijken aardgasvrij te maken. Er wordt geschat dat het voor ongeveer een kwart van Nederland gunstig is om voor 2050 op een warmtenet te worden aangesloten. In veel situaties is het namelijk goedkoper dan een individuele oplossing voor ieder huis. Vooral wanneer huizen en gebouwen in een buurt dicht op elkaar staan zijn warmtenetten vaak een goede optie.

Warmtenet aanleggen is milieu- en geldbesparend

De overgang naar nieuwe systemen van energievoorziening zoals het aansluiten op een warmtenet, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk wordt vervangen door duurzame energiebronnen, is in toenemende mate een verplichting en een maatschappelijke eis.

De mogelijkheden voor lokale overheden, bedrijven en andere organisaties om daaraan te kunnen voldoen nemen tegelijk steeds meer toe. Uiteindelijk leveren de juiste investeringen in energietransitie geld op en een toegevoegde waarde voor de hele maatschappij en daarmee een maatschappelijk rendement. Vraag ons gerust naar voorbeelden hiervan.

Wat zijn de voordelen van een warmtenet aanleggen

De voordelen van een warmtenet zijn onder meer lagere energiekosten, een duurzame manier om warmte en koude te leveren aan gebouwen, een hogere energie-efficiëntie, en minder CO2-uitstoot. Het warmtenet biedt ook een betrouwbare en veilige manier om warmte en koude te leveren aan gebouwen.

Wat zijn de nadelen van het aansluiten op een warmtenet?

Warmtenetten zijn vaak in eigendom van hetzelfde bedrijf dat ook de warmte levert. Je hebt dus geen keuze voor een leverancier. Het kan zijn dat dat nog verandert in de toekomst.

Bij een warmtenet op lage temperatuur is het wennen dat je de temperatuur niet snel een graadje kan bijstellen zoals bij een cv-ketel. De gebouwschil en het afgiftesysteem van de woning of het gebouw dienen dan ook afgestemd te zijn op de warmtevoorziening om comfortklachten te voorkomen.

Meer informatie? Neem contact met mij op.