Huisvestingsstrategie

Hoe ziet het gebouw van morgen eruit? 

Strategisch nadenken over morgen en overmorgen hoort bij het beleid van elk bedrijf en iedere zorginstelling. Een onderdeel daarvan is het langetermijnperspectief van het gebouw of de gebouwen van de onderneming of instelling. Welke toekomstige behoeften zijn er? Welke functies moet het gebouw dan hebben? Voor welke doelgroepen?  

Een industriële onderneming kan voornemens hebben om in de komende jaren andere producten te gaan maken, waarvoor de huidige productieruimte ongeschikt is. Een zorginstelling moet mogelijk andere zorg gaan verlenen die onvoldoende in de bestaande locatie ingepast kan worden.   

Toekomstperspectief 

Daarover gaat huisvestingsstrategie: hoe kunnen gebouwen zich plooien naar strategische koersveranderingen van een bedrijf, instantie of organisatie. Betekenen die wijzigingen dat het gebouw groter of kleiner moet worden?

Is de bestaande locatie nog wel de juiste, of moet omgezien worden naar een nieuwe vestigingslocatie? Waar precies dient dat nieuwe gebouw dan te komen? Hoe is het financierbaar? Wat is de exploitatietermijn? Wat is het realisatiebudget en welk budget is er gedurende de exploitatietermijn? Hoe kan de exploitatie worden geoptimaliseerd?

Onze experts Huisvestingsstrategie

Flexibele gebouwen 

Volantis adviseert bij deze strategische overwegingen. Bedrijfskundig, financieel, technisch innovatief. Vooral op het gebied van de zorg kunnen we een belangrijke bijdrage leveren. Dankzij onze langjarige ervaring in het realiseren van zorggebouwen weten we wat bewoners, patiënten en zorgverleners wenselijk vinden en nodig hebben.

Daardoor kunnen we goed meedenken over wat voor de mensen in de gebouwen de consequenties zijn van de verschillende overwegingen die in kaart gebracht worden, als er gesproken wordt over nieuwbouw of verbouwing. 

Volantis inspireert en adviseert over slim, toekomstgericht bouwen en renoveren.