Huisvestingsstrategie

Bij Volantis begrijpen we dat in een voortdurend veranderende wereld, het essentieel is om regelmatig te evalueren of jouw vastgoedportefeuille en werkomgeving nog aansluiten bij de ambities van je organisatie. Ontdek hoe onze experts je kunnen helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen voor een duurzame en toekomstbestendige werkomgeving.

Huisvestingstrategie

In een steeds veranderende wereld is het essentieel om regelmatig te evalueren of de vastgoedportefeuille, gebouwen en werkomgeving nog aansluiten bij de ambities van jouw organisatie. Hierbij is het ook belangrijk om te kijken naar de duurzaamheid en gezondheid van de gebouwen, en hun impact op het aantrekken en behouden van medewerkers.

Wellicht heb je als onderneming in de industrie het voornemen om in de komende jaren andere producten te gaan produceren, waarvoor de huidige productieruimte ongeschikt is. Of verandert de invulling van je dienstverlening in de zorg en ga je andere zorg verlenen die onvoldoende in de bestaande locatie ingepast kan worden.

De keuze tussen verhuizen, verbouwen, nieuwbouwen of verduurzamen hangt af van diverse factoren. Een gedegen huisvestingsstrategie geeft een duidelijke richting voor het vastgoedportefeuille voor de langere termijn. Onze experts bij Volantis kunnen je hierbij van begin tot eind ondersteunen.

Strategisch Vastgoedplan

Een Strategisch Vastgoedplan omvat een grondige inventarisatie en analyse van diverse aspecten, waaronder de toekomstige ruimtebehoefte en de bouwkundige beoordeling van bestaande gebouwen.

Bij dit proces worden de ambities en toekomstige activiteiten van de opdrachtgever als uitgangspunt genomen om de kwalitatieve en kwantitatieve ruimtebehoefte te bepalen. Daarna wordt onderzocht of, en zo ja hoe, deze behoeften kunnen worden ingevuld binnen de bestaande locaties en gebouwen, rekening houdend met investeringen en dekking van de huisvestingslasten. Duurzaamheid speelt hierbij een cruciale rol. Indien nodig wordt ook gekeken naar de gemeentelijke gebiedsvisie en de kansen die dit biedt. Op basis van deze verschillende invalshoeken worden keuzes voorgelegd om te komen tot een optimale oplossing binnen een haalbare business case.

Onze experts Huisvestingsstrategie

Flexibele gebouwen 

Volantis adviseert bij deze strategische overwegingen. Bedrijfskundig, financieel, technisch innovatief. Vooral op het gebied van de zorg kunnen we een belangrijke bijdrage leveren. Dankzij onze langjarige ervaring in het realiseren van zorggebouwen weten we wat bewoners, patiënten en zorgverleners wenselijk vinden en nodig hebben.

Daardoor kunnen we goed meedenken over wat voor de mensen in de gebouwen de consequenties zijn van de verschillende overwegingen die in kaart gebracht worden, als er gesproken wordt over nieuwbouw of verbouwing. 

Volantis inspireert en adviseert over slim, toekomstgericht bouwen en renoveren.