Duurzame architectuur en design

Volantis: dé duurzame architect voor ecologisch bouwen en verbouwen

Volantis ontwerpt gebouwen volgens een integrale aanpak in een aantal sectoren, waaronder de industrie, zorg, zakelijke dienstverlening, logistiek, utiliteit en het onderwijs. Niet alleen onze duurzame architecten zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van een gebouw. Onze ontwerpen zijn het uiteindelijke resultaat van alle verschillende disciplines binnen het compacte, goed op elkaar ingespeelde team van Volantis.

Ieder nieuw of uitgebreid gebouw wordt in de huidige tijd geacht duurzaam te zijn. Volantis zorgt ervoor dat doelstellingen op het gebied van duurzaamheid worden vastgelegd en verankerd in het ontwerp.

Zorg

Als specialist in zorghuisvesting creëren onze zorgarchitecten de ultieme beleving voor uw bewoners en medewerkers. Wij denken mee vanuit de wensen en behoeften van uw bewoners.

Lees meer
Zorg

Utiliteit

In de industrie staat het proces centraal, daar wordt geen concessie op gedaan. Langzaam worden deze sectoren zich steeds meer bewust van de noodzaak om duurzaam en circulair te bouwen.

Lees meer
Utiliteit

Cradle to Cradle sporthal Egerbos

Ecologisch bouwen en verbouwen is voor ons het nieuwe normaal

De duurzame architecten van Volantis zijn op het gebied van duurzaam bouwen en circulariteit hun tijd ver vooruit. Daarnaast adviseren onze consultants en architecten over ecologisch (ver)bouwen.

Voor Bas van de Westerlo, business unitmanager Circularity, is ecologisch (ver)bouwen voor onze architecten en andere specialisten een vanzelfsprekendheid. ‘We willen de goede dingen goed doen. Samen met onze consultants en architecten geven we gebouwen een tweede leven.’ De herbestemming van een gebouw is een duurzaam principe en komt vanuit de opdrachtgever. Vervolgens gaat Volantis het verder verduurzamen door het bijvoorbeeld energiezuiniger, gezonder, meer circulair of groener te maken. Dit doen we met slimme oplossingen en zo geven we circulariteit vorm op organische wijze. Maar altijd met het doel om afval te voorkomen en het aandeel niet-primaire grondstoffen te vergroten.

Het is verstandig om duurzaamheidstrajecten te formaliseren en de prestaties te kwantificeren door certificering (LEED of BREEAM). Zo voegen we aanvullende waarde toe aan het gebouw.

Wij geloven dat de wereld beter kan. Door als architect duurzaam te (ver)bouwen dragen we hieraan bij.

Duurzaamheid: een combinatie van innovatie, slimme technologie en gezond boerenverstand

Duurzaam bouwen is niet langer de toekomst. Ecologisch bouwen en verbouwen is voor onze architecten het heden. De uitdaging is om te blijven innoveren en gebouwen alsmaar duurzamer te maken, waarbij (waar mogelijk) natuurlijke materialen worden gebruikt.

Daarnaast speelt circulair bouwen een steeds grotere rol. Dit houdt in dat je materialen kunt hergebruiken in een volgend project. Op het Floriade terrein hebben we in 2012 een circulair gebouw neergezet. Dit werd later afgebroken en op een geheel nieuwe locatie opnieuw opgebouwd. Zo blijven materialen hun waarde behouden. Villa Flora op het Floriade terrein is een goed voorbeeld van een circulair bouwproject.

Duurzame herbestemming van voormalig fabriekspand tot kantoorruimte

Architect duurzaam bouwen voor de zorg

De duurzame architecten van Volantis zijn actief in alle sectoren, al zijn onze specialisaties de zorg en de utiliteit. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd waaraan een gebouw moet voldoen en hoe het optimaal benut kan worden binnen een bepaalde sector.

Neem een zorggebouw: de gezondheid van bewoners en personeel staat centraal. We maken een gebouw dat rekening houdt met lichamelijke en geestelijke beperkingen, waarin bewoners zich goed voelen en gelukkig kunnen leven. Meer rust? Of juist prikkelrijk? Efficiënte looplijnen voor uw medewerkers? Ruimte voor tweezijdige assistentie? Ergonomisch gebruik is van groot belang voor het ontwerp van het gebouw. Wij denken mee vanuit de wensen en behoeften van de bewoners. Volantis is dan ook een professionele gesprekspartner als het gaat om zorgexploitatie.

Een mooi voorbeeld hiervan is Domi curae. Een vernieuwend concept mede ontwikkeld door architecten van Volantis waardoor zorggebouwen in kortere tijd en tegen lagere kosten duurzaam en ecologisch gebouwd kunnen worden.

Uit onderzoeken blijkt dat belevingsgericht, duurzaam en ecologisch verantwoord (ver)bouwen zich vertaalt naar mooie resultaten:

  • Het ziekteverzuim onder personeel lag 2 tot 3 procent onder het landelijk gemiddelde.
  • Het medicijngebruik van bewoners nam met 30 procent af.
  • Een afname van conflictmeldingen met maar liefst 85 procent.

Architect duurzaam bouwen voor de industrie

In de industrie staat het proces centraal, daar wordt geen concessie op gedaan. Daar moeten we dus letterlijk omheen bouwen. Ook hier geldt dat jarenlange ervaring maakt dat we exact weten hoe we in deze sector het meeste uit een gebouw halen en de ruimte optimaal benutten.

Langzaam worden deze sectoren zich steeds meer bewust van de noodzaak om duurzaam en circulair te bouwen. Daar zetten we ons altijd voor in. Het Breeam certificaat maakt duurzaam bouwen aantrekkelijk, omdat het status geniet en een bedrijf interessant maakt voor investeerders.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie hierover.

De gebruikers van het gebouw staan centraal

Hoe een gebouw wordt ontworpen, is belangrijk voor de mensen die er gebruik van gaan maken in de toekomst. Voor we starten met het ontwerp gaan onze architecten dan ook eerst om tafel met collega’s van verschillende disciplines binnen het bedrijf, om in kaart te brengen wat het gebouw moet faciliteren.

Door die wisselwerking krijgen we de beste resultaten en leveren we een gebouw dat voldoet aan de wensen en behoeften van de mensen die er gebruik van gaan maken. De gebouwveiligheid is overigens ook van groot belang voor Volantis, aangezien iedereen zo veilig mogelijk gebruik moet kunnen maken van het gebouw, met een zo laag mogelijk risico op ongevallen.

Betrokkenheid in het proces maakt ons werk begrijpelijker

Architectuur is een vak dat wij als geen ander verstaan. We willen onze opdrachtgevers zo goed mogelijk betrekken bij het project, door alles uit te leggen en ze mee te nemen in het proces. Zo wordt het concreter en beter te begrijpen waar onze architecten ecologisch (ver)bouwen mee bezig zijn en wat er allemaal bij komt kijken. Dat stukje beleving is van belang voor de opdrachtgever, om te begrijpen hoe we werken en waarom we bepaalde keuzes maken.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen van onze architecten ecologisch (ver)bouwen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Iedere locatie gebruiken we in ons voordeel

We maken gebruik van het landschap: we kijken waar een gebouw komt te staan en nemen zaken als de zonstand, hoogteverschil en andere omgevingsfactoren mee om het gebouw gebruik te laten maken van de omgeving. Op de juiste locatie kunnen onze architecten passief bouwen: door efficiënt gebruik te maken van zonlicht en goede isolatie kunnen we al veel natuurlijke warmte vangen. Een groot gedeelte van die warmte houden we tevens binnen het gebouw.

Altijd een persoonlijke werkwijze

Luisteren, begeleiden en trots zijn: Jij vertelt jouw wensen, ideeën en eisen. Wij luisteren en vertalen naar duurzame architectonische uitgangspunten. Wie zijn de bewoners? Welke behoeften en wensen hebben zij?

Met een vast aanspreekpunt weet je altijd bij wie je moet zijn en loopt het proces soepel. We luisteren, denken mee en begeleiden het proces. We denken niet alleen aan het menselijke aspect van een gebouw, maar ook het menselijke aspect in onze werkwijze.

Projecten: duurzaam bouwen

Onze duurzame architecten hebben al vele projecten op hun naam staan. Zo hebben we een gymzaal mogen vernieuwen, gelegen aan een historische straat in Tegelen. Hier hebben we onder andere hernieuwbare energiebronnen toegepast door veel daglicht binnen te laten en zonnepanelen te plaatsen. Er is zowel buiten als binnen veel groen, dat bijdraagt aan een grotere biodiversiteit en grote lucht, maar ook een gezondere levenswijze van de gebruikers. Regenwater zetten we in voor onder andere douches, toiletten en bewatering van het groen binnen.

Een ander mooi project van Volantis Architects is sporthal Egerbos. Het sportcomplex in Blerick (gemeente Venlo) is een nieuw en modern sportcomplex, gerealiseerd volgens de duurzaamheidsprincipes (C2C). Een duurzaam gebouwde sporthal in Blerick die volop gelegenheid biedt om verschillende sporten te beoefenen. Volantis Architects heeft de eer gehad het ontwerp voor haar rekening te nemen. Eén bestaande hal werd gerenoveerd en een nieuwe sporthal werd verdiept aangelegd. Door deze verdieping is een goede stedenbouwkundige aansluiting met haar omgeving ontstaan. Bijkomend voordeel is dat er in het sportcomplex Egerbos op een duurzame manier gebruik wordt gemaakt van natuurlijke koeling en dat beide sporthallen voorzien kunnen worden van noorderlicht.