Domi curae

Het nieuwe perspectief voor de intramurale ouderenzorg

Belevingsgerichte zorggebouwen die bovendien in kortere tijd en tegen lagere kosten duurzaam gebouwd worden: dat biedt domi curae, een vernieuwend concept voor instellingen die aan ouderen intramurale zorg leveren. Domi curae is ontwikkeld door Willems Bouwbedrijf uit Venlo en 2.0 Architecten (2.0 Architecten behoort bij de Volantis Groep). In mei 2022 werden de eerste panden volgens dit concept opgeleverd: Hagerpoort III, in de Maastrichtse wijk Amby. Het gaat om 64 zorgeenheden, verdeeld over twee gebouwen. Opdrachtgever was de Limburgse instelling Envida.

Project

  • Zorgconcept
  • Intramurale zorg
  • BENG eisen

Sector

  • Wonen

Opdrachtgever

Envida

De invloed van dementie

Het gros van de bewoners binnen de intramurale ouderenzorg wordt beperkt door dementie. Deze mensen hebben een veranderde beleving van de werkelijkheid. Vanzelfsprekend hebben ze, net als iedereen, behoefte aan een veilige woonomgeving met een huiselijk gevoel, behoud van eigenwaarde en zingeving. Daarnaast zijn ze afhankelijk van bepaalde prikkels, of mijden ze juist prikkels. Dit ligt aan de vorm of het stadium van de dementie.  

Diversiteit aan woonkamers en rondloopcircuit

Het traditionele intramurale zorggebouw heeft voor de bewoners appartementen die grenzen aan gangen, met één grote woonkamer voor het gemeenschappelijke samenzijn. In het domi curae concept is de grote woonkamer opgedeeld in drie kleinere. De bewoners kunnen de woonkamer kiezen waar ze wat betreft prikkelniveau het meest op hun gemak zijn. 

Veel dementerenden hebben dwaalgedrag. Daarom zijn in het domi curae concept de gangen vervangen door een rondloopcircuit, meteen grenzend aan de appartementen. 

Verzorgenden, voor wie van belang is dat efficiënt zorg kan worden verleend, hebben vanuit de centraal gelegen keuken toezicht op alle drie de woonkamers en op het rondloopcircuit. Ze kunnen meteen handelen zonder onnodige meters te hoeven maken (korte looplijnen). 

Onze focus zorgt voor de juiste focus

Grotere appartementen voor rolstoelafhankelijke bewoners

Een kleiner deel van de intramurale zorgbewoners heeft fysieke (somatische) beperkingen. Met hen is eveneens rekening gehouden in het domi curae concept: de 32 appartementen (met badkamer) zijn 30m2 groot en hebben wat bredere doorgangen, zodat rolstoelafhankelijke mensen zich comfortabel kunnen verplaatsen. Ook met een ziekenhuisbed kan de hele leefruimte bereikt en gebruikt worden. En in de badkamers, keukens en rondom het bed is altijd tweezijdige assistentie mogelijk. 

De tuin speelt evenzeer een belangrijke rol. Alle appartementen en woongroepen beschikken over balkon of tuin, zodat bedlegerige bewoners toch kunnen genieten van het buitenleven. Daarnaast zijn zaken als kleurgebruik afgestemd op hun behoeften en wensen. 

Blijf op de hoogte

Wil je niks missen op het gebied van gezondheid en zorg? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Minder personeelsuitval, minder medicijngebruik, minder conflicten

Uit onderzoeken in zorggebouwen die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd op basis van eerdere ontwerpen van het huidige domi curae concept, is gebleken dat de belevingsgerichte en praktische voordelen voor bewoners en verzorgenden zich doorvertalen in klinkende resultaten. Het ziekteverzuim onder personeel lag 2 tot 3 procent onder het landelijk gemiddelde. Het medicijngebruik van bewoners nam met 30 procent af. En er was een afname van conflictmeldingen met maar liefst 85 procent. Vanzelfsprekend zullen ook de welzijnseffecten in het recent opgeleverde Hagerpoort III onderzocht worden. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Universiteit Maastricht. De data van dit onderzoek gaan gebruikt worden om het domi curae concept toekomstig nog verder te versterken. 

Met de hoogste kwaliteit duurzaam en sneller bouwen, tegen lagere kosten

Domi curae is veel méér dan enkel het centraal stellen van bewoners en verzorgenden. De bouwtijd is korter: slechts een half jaar, tegenover een jaar voor een traditioneel zorggebouw. De bouwkosten zijn 10 procent lager. Het spreekt voor zich dat het domi curae gebouw voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit. Zo is het gebouw grotendeels demontabel (en dus toekomstbestendig), energieneutraal, geheel gasloos, voldoet het aan de nieuwste BENG-eisen en aan de voorwaarden voor een groenfinanciering. Ook zijn aspecten als brandveiligheid optimaal geborgd en is het gebouw onderhoudsarm. 

Aardgasvrije revitalisering van volkswijk 't Ven

‘t Ven in Eindhoven, nabij het Evoluon, is een typische volkswijk. Met woningen uit de jaren ‘50 in de sociale huursector, was de wijk sterk verouderd.

Lees meer
Aardgasvrije revitalisering van volkswijk 't Ven

De circulaire sportaccommodatie van DFO'20

Een gebouw dat in de toekomst geen afval meer is.

Lees meer
Circular project
De circulaire sportaccommodatie van DFO'20