Industrie

Volantis als
ontwerpende aannemer

Een nieuwe productielijn, een verbetering of uitbreiding van een productiefaciliteit, of de bouw van een compleet nieuwe fabriek: Volantis verzorgt het integraal, inclusief het verduurzamen van productieprocessen.  

Als compact, multidisciplinair team bieden we het industriële bedrijfsleven dezelfde dienstverlening als de zeer grote ingenieursbureaus, met als verschil dat we no-nonsense ondernemerschap vooropstellen en korte lijnen onderhouden met de opdrachtgevers. 

EPCM

In samenwerking met onze partner VIRO, een toonaangevend ingenieursbureau met vestigingen in Nederland, België en Duitsland, realiseren we total engineering projecten met EPCM- en  UAV-gc contracten. Daarmee ontzorgen we volledig, realiseren we tijdwinst en behoudt de opdrachtgever volledige controle over inkoop en de prijs / kwaliteit verhouding daarvan. 

Total engineering

Tijdwinst boeken

Volantis ontwerpt en regelt de vergunningsprocedure. Tijdens dit traject schrijven we de tenderstukken voor de aanbesteding en leggen de opdrachtgever een onderbouwde selectie van aannemers voor. Na opdrachtverlening aan een uitvoerende partij en de afgifte van vergunningen kan vervolgens meteen gestart worden met de uitvoering. 

Total engineering

Tot het takenpakket van Volantis behoort het zogenaamde Civil deel van de engineering werkzaamheden: alle gebouwen, infra en gebouwgebonden installaties en utilities. Als verlengstuk van de opdrachtgever begeleiden we de bouw en aanpassing van van industriële productie installaties, inclusief kantoren, logistieke en bedrijfshallen, cleanrooms en laboratoria, terreinen en wegen, afvalwaterzuiveringen, traforuimtes met voedingen en alle benodigde vermogens. 

Het team plant design van Viro engineert en bouwt het productieproces: de machines, installaties en reactoren met geïntegreerde piping. Hierna volgt ingebruikname met opstarten, testen en proefdraaien, en tot slot vanzelfsprekend het onderhoud.  

Innovatieve energietransportwegen

Procesverbetering en onderhoud wordt geregisseerd door Volantis zodra het energetische vraagstukken betreft of als het betrekking heeft op verduurzaming, energiereductie of energieneutraliteit. Hetzelfde geldt voor het engineeren en installeren van HVAC-systemen.  

Volantis voorkomt verspilling van energie door bijvoorbeeld systemen met warmtepompen aan te leggen, energie te verdelen binnen een productiefaciliteit, of door warmte en koude te hergebruiken. Onze innovatieve kracht schuilt in het technisch en financieel haalbaar maken van zulke energietransportwegen. 

We kwantificeren en maken voor iedereen binnen een organisatie inzichtelijk wat de energiebesparingen zijn en de reductie van CO2– en stikstofuitstoot. 

Blijf op de hoogte

Wil je niks misschien van de ontwikkelingen in de industrie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Van chemie tot procesoptimalisatie

Onze projecten

Ondanks dat wij een groot aantal industriële projecten hebben gedaan en menig industrieel opdrachtgever in de industrie (chemie, pharma, food, maak-industrie) hebben bediend, kunnen wij dit slechts in zeer beperkte mate met jullie delen. De grote mate van vertrouwelijkheid rondom deze projecten maakt dat dit zelden openbaar gemaakt kan worden. Wij gaan er vanuit dat jij dit begrijpt en respecteert. Wij willen uiteraard het vertrouwen dat een industriële klant in ons stelt, niet beschamen.

Klant aan het woord: Sabic

Sabic is een wereldwijde leider in “chemie die er toe doet”.

De fabrieken van SABIC in Geleen omvatten ongeveer 40% van het industriepark Chemelot. Een groot pijpleidingnet verbindt de locatie Geleen met Antwerpen, Rotterdam en het Ruhrgebied. Via deze pijpleidingen worden onder andere de grondstoffen voor de naftakrakers in Geleen aangeleverd.

Canon Production Printing

Rockwool

Marel

DSM

Sabic

DHL

MSD