Veiligheid

Veiligheid gaat verder
dan de regels volgen

In en om gebouwen gelden wettelijk vastgelegde veiligheidsvoorschriften. Toch sluiten die calamiteiten nooit helemaal uit, omdat absolute veiligheid nu eenmaal niet bestaat. Het is daarom ook verstandig voorbereid te zijn áls het onverhoopt een keer misgaat. Wat kun je méér doen dan het Bouwbesluit oplegt, om het risico op (ernstig) letsel te beperken, schade te minimaliseren of om te voorkomen dat je bedrijf of instelling na een brand noodgedwongen langere tijd op slot moet? Wat is ervoor nodig om dan zo snel mogelijk de productie weer te kunnen oppakken.

Volantis kijkt verder dan wat de wetgever verplicht en neemt de opdrachtgever mee in risicobewustwording en het creëren van een nog veiligere omgeving.

Een integrale oplossing

Natuurlijk moeten gebouwen en proces-omgevingen om te beginnen voldoen aan de basiseisen voor veiligheid. Volantis heeft alle disciplines in huis om hierin te adviseren en deze adviezen tot uitvoering te brengen.

Op basis van de Bouwbesluit-eisen of wanneer de situatie hierom vraagt, wordt er in het integrale team een geoptimaliseerd veiligheidsconcept uitgewerkt. Gezamenlijk wordt de meest effectieve oplossing gecreëerd waarbij bijvoorbeeld veilige vluchtwegen worden gecombineerd met Personen Zoek Installaties (PZI), sprinkler systemen en rook warmte afvoer.

Wees bewust

Risicobewust

We kijken naar vanuit de omgeving welke scenario’s van invloed zijn op de veiligheid van de gebruikers van de gebouwen. Het kan gaan om het maken van slimme, veiligere raamconstructies die voorkomen dat na een explosie ruiten een ruimte ingeblazen kunnen worden, waar zich op dat moment personen bevinden. Het kan gaan over het ontwerpen van explosieveilige ramen om na een explosie de mensen in de achterliggende ruimte te beschermen.

 

Bovendien verkorten we de tijd dat de productie na een incident stil ligt, door kritieke onderdelen uit iedere risicosfeer te halen.

Onze projecten

Slimme constructies bij Maankwartier in Heerlen

Nieuw stadsdeel met een station, winkels, cafés, een hotel en woningen.

Lees meer

Nieuwbouw fabriek Sulfa DSM Geleen

Nieuwe ammoniumsulfaatfabriek op de Chemelot campus te Geleen.

Lees meer

Veiligheid op de bouwplaats

Op de bouwplaats is veiligheid vanzelfsprekend ook eerste prioriteit. We maken TRA’s, evenals V&G- en VGM-plannen. Volantis stelt onder meer werkvergunningen op. Tijdens werkzaamheden houden we toezicht volgens de voorschriften.

Volantis zorgt voor veilige gebouwen en veilig werken.

Onze experts Veiligheid

David Rutten

Contact

Roy Savelkoul

Contact

Luc Stoot

Contact

Rick Mentink

Contact