Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Als gebouweigenaar of beheerder is het van cruciaal belang om jouw panden en processen goed te beveiligen. Brandveiligheid is hierbij een zeer belangrijk aspect, maar ook gebouwveiligheid, veiligheid op de bouwplaats en in procesomgevingen verdienen de aandacht. Volantis heeft een breed spectrum aan experts in huis om jou te ontzorgen op het gebied van veiligheid.

Gebouwveiligheid gaat verder
dan de regels volgen

In en om gebouwen gelden wettelijk vastgelegde veiligheidsvoorschriften. Toch sluiten die calamiteiten nooit helemaal uit, omdat absolute gebouwveiligheid nu eenmaal niet bestaat. Het is daarom ook verstandig voorbereid te zijn áls het onverhoopt een keer misgaat. Wat kun je méér doen dan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) oplegt, om het risico op (ernstig) letsel te beperken, schade te minimaliseren of om te voorkomen dat je bedrijf of instelling na een brand noodgedwongen langere tijd op slot moet? Wat is ervoor nodig om dan zo snel mogelijk de productie weer te kunnen oppakken.

Volantis kijkt verder dan wat de wetgever verplicht en neemt de opdrachtgever mee in risicobewustwording en het creëren van nog betere veiligheid.

Een integrale oplossing

Natuurlijk moeten gebouwen en proces-omgevingen om te beginnen voldoen aan de basiseisen voor veiligheid. Volantis heeft alle disciplines in huis om hierin te adviseren en deze adviezen tot uitvoering te brengen.

Op basis van de eisen volgens Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) of wanneer de situatie hierom vraagt, wordt er in het integrale team een geoptimaliseerd veiligheidsconcept uitgewerkt. Gezamenlijk wordt de meest effectieve oplossing gecreëerd waarbij bijvoorbeeld veilige vluchtwegen worden gecombineerd met Personen Zoek Installaties (PZI), sprinkler systemen en rook warmte afvoer.

Brandveiligheid: Een risicogerichte benaderingswijze

Waar de bouwregelgeving enkel is gericht op het voorkomen van slachtoffers en schade aan derden en een afbrandscenario geoorloofd is, wordt vanuit onze risicogerichte benaderingswijze tevens gekeken naar schadebeperking en eventuele andere (brand)veiligheidsdoelstellingen, waarmee bijvoorbeeld de tijd dat het primaire proces na een incident stilligt kan worden geminimaliseerd.

Dit doen we door, vanuit verschillende invalshoeken, te kijken naar brand-, mens-, gebouw-, interventie- en omgevingskenmerken. Daarnaast wordt bepaald welke veiligheidsrisico’s en -scenario’s van invloed zijn op de veiligheid van de gebruikers van gebouwen en de hierin aanwezige processen. Vanuit deze risicogerichte benaderingswijze wordt dus niet enkele gekeken naar wat moet vanuit wet- en regelgeving, maar wordt met behulp van een risicoanalyse in kaart gebracht wat nodig is om vanuit de verschillende relevante invalshoeken het veiligheidsrisico in voldoende mate te beperken.

Denk bijvoorbeeld aan het maken van slimme, veiligere raamconstructies die voorkomen dat na een explosie ruiten een ruimte ingeblazen kunnen worden, waar zich op dat moment personen bevinden. Op deze manier worden na een explosie de mensen in de achterliggende ruimte beschermd en wordt schade aan het gebouw beperkt.

Veiligheid

Onze projecten

Volantis realiseert nieuwe projecten en innoveert bestaande gebouwen, processen en productieomgevingen. We zijn vooral actief in de zorg en industrie, maar ook in diverse andere sectoren zoals zakelijke dienstverlening en onderwijs. Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. Onze aanpak draait om het verkennen van nieuwe perspectieven die leiden tot innovatieve, duurzame en succesvolle oplossingen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in onze afgeronde projecten.

Veiligheid op de bouwplaats

Voor Volantis is veiligheid op de bouwplaats vanzelfsprekend ook eerste prioriteit. Binnen het focusgebied veiligheid neemt naast brand- en omgevingsveiligheid ook arbeidsveiligheid een prominente plaats in.

We stellen onder andere VGM-documenten, met onderliggende V&G-plannen, TRA’s en werkvergunningen op. Daarnaast houden we tijdens werkzaamheden toezicht op een veilig verloop, conform de geldende voorschriften.

Hiermee zorgt Volantis naast gebouwveiligheid ook voor veilig werken.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen op het gebied van gebouwveiligheid, risicobewuste constructies, brandveiligheid en veiligheidvoorschriten? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.