Nieuwe verflijn voor Rockpanel

Rockpanel (onderdeel van de Rockwool Group) is gespecialiseerd in gevelbekleding. De laatste jaren heeft men een behoorlijke groei doorgemaakt. Om de vragen uit de markt te kunnen bedienen heeft men besloten een nieuwe tweede verflijn te bouwen bij Rockpanel in Roermond. Medio 2023 worden de machines geplaatst en in 2024 moet de lijn operationeel zijn.
Wij als Volantis zijn trots dat we hier aan mee mogen werken.

Project

  • Engineering
  • Management

Sector

  • Industrie

Opdrachtgever

Rockpanel (onderdeel van de Rockwool Group)

Het plan van aanpak

Om deze nieuwe verflijn te realiseren wordt een bestaande fabriekshal gesloopt, en komt hiervoor een nieuwe grotere fabriekshal voor in de plaats, aansluitend op de bestaande fabriekshallen. Daarnaast omvat het project nieuwe ventilatie- en klimaatvoorzieningen, opwekking en levering van warmte en koeling, integratie van alle equipment en dienen ook speciale ruimtes te worden aangepast conform geldende wet- en regelgeving. Belangrijk is dat er rekening gehouden moet worden met mogelijke aanpassingen in de toekomst.

"Total engineering en projectmanagement van Volantis"

De rol van Volantis

Volantis is vanaf initiatieffase tot en met uitvoering betrokken bij dit project. In het voortraject verzorgt Volantis zowel het projectmanagement als ook de total engineering voor het Civil deel, incl. kosten, brandveiligheid, de benodigde onderzoeken en vergunningstukken. Tevens adviseert en verzorgt Volantis het technische deel van de procurementfase.

In de uitvoering ondersteunt Volantis de directievoering van Rockwool met het volledige constructionmanagement, in alle disciplines: infra, sloop en demontage, bouwkunde en constructies, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties inclusief veiligheidsinstallaties. We acteren in feite als “cliënt engineer” waarbij we vanuit programma van eisen en het bepalen van een financieel kader het ontwerp- en engineeringstraject gestart zijn. Alle ontwerpen en engineering zijn in 3D BIM model uitgewerkt.

Fasegewijs ziet dit er als volgt uit:

1. Vergunningentraject (parallel aan de diverse fases)
2. Programma-onderzoek en bepalen uitgangspunten
3. Programma van Eisen (definitiefase)
4. Schetsontwerp en voorontwerp (SO+VO)
5. Definitief ontwerp (DO)
6. Bestekfase (TO, Technisch Ontwerp)
7. Procurement fase (aanbesteding en gunningsfase bouwpartners)
8. Construction management tijdens uitvoering (sloop, bouwkundig/constructief, W&E installaties en terrein/infra)
9. Oplevering en nazorg

Let's change the perspective; on industry

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over onze projecten en ontwikkelingen op het gebied van industrie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Andere projecten

Volantis realiseert nieuwe projecten en innoveert bestaande gebouwen, processen en productieomgevingen. We zijn vooral actief in de zorg en industrie, maar ook in diverse andere sectoren zoals zakelijke dienstverlening en onderwijs. Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. Onze aanpak draait om het verkennen van nieuwe perspectieven die leiden tot innovatieve, duurzame en succesvolle oplossingen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in onze afgeronde projecten.

Nieuwbouw fabriek Sulfa DSM Geleen

Volgens het ontwerp van een nieuwe ammoniumsulfaatfabriek (Sulfa DSM Geleen) op de Chemelot campus te Geleen moesten de betonvloeren traditioneel in het werk gestort uitgevoerd worden. De hiermee verbonden doorstempeling van de belastingen en de lange standtijd van de stempels leidden tot een probleem in de tijdsplanning.
Lees meer
Nieuwbouw fabriek Sulfa DSM Geleen

Projectmanagement Via Creandi Leolux

Meubelfabrikant Leolux heeft haar roots in Venlo. Op twee hoofdlocaties liggen gebouwen waar meubels ontworpen, geproduceerd en gedistribueerd worden. Om dat proces zo optimaal mogelijk te maken, zoekt het bedrijf steeds naar nieuwe, liefst bijzondere huisvestingsoplossingen die het productie en logistieke proces optimaliseren. Vanwege de opslag van onderdelen en meubels moet de hal aan stevige brandveiligheideisen voldoen.
Lees meer
Projectmanagement Via Creandi Leolux