't Ven Eindhoven

‘t Ven in Eindhoven, nabij het Evoluon, is een typische volkswijk. Met woningen uit de jaren ‘50 in de sociale huursector, vele daarvan voorzien van zelf aangebrachte voorzieningen en uitbouwtjes. De wijk was sterk verouderd. In 2017 besloot de eigenaar van 325 woningen in deze wijk, de Eindhovense woningcorporatie ‘Thuis, tot een revitalisering waarbij alle woningen naar bijna-nieuwbouwstaat zouden worden opgeknapt. Aannemer Huybregts Relou betrok Volantis intensief bij het project.

Project

  • Bouwfysica
  • Thermografisch onderzoek
  • Luchtdichtheidsmetingen
  • Rc-waardebepalingen

Sector

  • Wonen

Opdrachtgever

All Electric

Bij de renovatie van de wijk ’t Ven in Eindhoven was het uitgangspunt: all electric. Aardgas er dus helemaal uit. Zover waren we al, voor ’t Ven in 2018 werd opgenomen in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW), een initiatief van de landelijke overheid. Dat PAW maakte de Eindhovense wijk tot één van zevenentwintig proeftuinen in heel het land, waarmee ervaring wordt opgedaan voor de uitdaging om in 2050 alle 8 miljoen woningen in Nederland van het gas te hebben gehaald.

Rol van Volantis

We hebben op verschillende niveaus analyses, metingen en advies geleverd. Bovendien ontstond gedurende het project behoefte aan enkele innovatieve oplossingen, die uiteindelijk voor nog meer comfort en vermindering van het energieverbruik hebben geleid. Allereerst werden diverse installatieconcepten beoordeeld. Daarnaast bracht Volantis in kaart wat de ideale thermische schil zou moeten zijn voor alle te renoveren woningen. Die thermische schil bestond, in het geval van ’t Ven, uit vernieuwde daken op de woningen, vernieuwde kozijnen en beter geïsoleerde gevels en vloeren.

De thermische schil is heel belangrijk bij de overgang naar aardgasvrij. Met de gasketel verdwijnt een krachtige energiebron en de warmtepomp die ervoor in de plaats komt, heeft andere eigenschappen. Daarom – en vanzelfsprekend om energieverbruik sterk terug te dringen – werden de woningen van ’t Ven optimaal geïsoleerd. Bij alle energetische opwaarderingen van de woningen hebben wij varianten, studies en prestatiemethodieken verricht, met thermografisch onderzoek, luchtdichtheidsmetingen en Rc-waardebepalingen.

Onze focus zorgt voor de juiste focus

Recirculatie-afzuigkap en geluidswand

Op nog meer manieren kon Volantis bijdragen aan minder energieverbruik en meer comfort. In de keukens komen reciculatie- afzuigkappen, omdat deze ventilatiestromen in de woning in balans houden en de energielasten laag. Bovendien vermijden ze vocht en geuroverlast. Daarnaast hadden bewoners van ’t Ven er in een vroege verkenningsfase over gerept dat ze de buren soms goed konden horen door de dunne scheidingsmuren tussen de woningen. Dat is opgelost door een extra wand te construeren als aanvullende, geluidsisolerende scheiding tussen de rijtjeshuizen.

In 2021 werden de gerevitaliseerde woningen in de Eindhovense wijk opgeleverd. Met voor de bewoners meer comfort, een mooier straatbeeld, minder geluidsoverlast en lagere energielasten. ‘En voor iedereen een stapje vooruit naar verduurzaming.’

Andere projecten

Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen . We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg . Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in tal van projecten, onder meer in de industrie, de zorg, de zakelijke dienstverlening, en het onderwijs.

Superlocal

Een afgeschreven flat krijgt een nieuw leven.

Lees meer
Superlocal

De circulaire sportaccommodatie van DFO'20

Een gebouw dat in de toekomst geen afval is.

Lees meer
Circular project
De circulaire sportaccommodatie van DFO'20