Gebouwbeheer

Dynamisch onderhoud

Van oudsher werkten gebouweigenaren direct samen met partijen die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van gebouwbeheer en onderhoud. Maar dit is aan het veranderen. Enerzijds doordat technieken en processen complexer zijn geworden, anderzijds omdat bij gebouweigenaren meer en andere verantwoordelijkheden zijn komen te liggen, zoals verduurzaming. Als gebouwbeheerpartner vormt Volantis een driehoek met alle partijen. We stellen met de opdrachtgever de onderhoudsstrategie vast en nemen de uitvoerende partijen mee in dit proces. Binnen de driehoek ontstaat zo meer diepgang en kwaliteit, zodat we de gebouwveiligheid kunnen bevorderen.

Volantis is namelijk een expert in het geven van adviezen, het bieden van begeleiding en het uitvoeren van inspecties. We bieden een scala aan diensten op het gebied van gebouwveiligheid, conditiemetingen, circulariteit en software. Alle facetten omtrent gebouwbeheer komen bij ons aan bod.

We adviseren onze opdrachtgevers op tactische en strategische wijze over hoe we samen met onderhoudspartijen tot goed werkende installaties kunnen komen, met als doel het verkrijgen van een veilig en comfortabel binnenklimaat. Daarnaast toetsen we onafhankelijk prijs en kwaliteit. Ook begeleiden we bij de uitvoering, onder meer bij uitdagingen waar onderhoudspartijen tegenaan lopen.

Het gebruik van data bij gebouwbeheer

Het belang van monitoring van gebouwinstallaties kan niet genoeg worden benadrukt, omdat dit een cruciale rol speelt bij het waarborgen van de veiligheid en het comfort van de mensen die in het gebouw verblijven. Gebouwinstallaties, zoals verwarming, ventilatie, airconditioning en elektrische systemen, zijn essentieel voor het functioneren van moderne gebouwen en moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden.

Een effectieve manier om het monitoren van gebouwinstallaties te verbeteren, is door gebruik te maken van gespecialiseerde analyse platformen zoals Volantis Insights. Dit platform maakt gebruik van geavanceerde technologieën zoals het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie (AI) om real-time gegevens van de gebouwinstallaties te verzamelen, analyseren en interpreteren. Op deze manier willen duurzaam vastgoed beheer verwezenlijken voor onze klanten.

Uw vastgoed beheer in onze handen

Meer dan ontzorgen alleen

Het onderhouds- en beheeradvies van Volantis gaat verder dan het ontzorgen van de opdrachtgever, het vertalen van zijn wensen en begeleiden bij de uitvoering.

Een objectieve en eenduidige inspectie van het vastgoed is erg waardevol. Om dit te waarborgen hanteren wij de inspectiemethodiek NEN 2767. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de conditie van gebouwen, installaties en infrastuctuur. Deze conditiemeting is de basis voor een MJOB.

De meerwaarde van een dynamisch meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) en meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) is dat op deze manier tijdig wordt nagedacht over slimme vervangingen: kunnen we duurzaamheidsambities integreren, comfort verbeteren, overlast voor de bewoners beperken door niet in jaar één de kanalen te reinigen en in jaar twee de verlichting te vervangen (twee keer overlast). Kunnen we meer grip krijgen op het daadwerkelijk uitvoeren van ambities, kunnen we realistischer budgetteren en plannen? Al deze vragen komen aan bod wanneer je een MJOP en MJOB laat opstellen door Volantis.

Bij Volantis kun je rekenen op een helder, duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP) met een duidelijke budgettering waar je jarenlang op kunt bouwen. In deze plannen zijn onder meer voorstellen opgenomen voor efficiënt beheer van onderhoud, advies om energie te besparen en het gebruik van duurzame materialen. Volantis levert dan ook maatwerk dat gericht is op de lange termijn. We brengen diverse technieken samen voor een optimaal energiegebruik in een allesomvattend concept. Dit totaalconcept omvat energiebesparing, comfort en investeringen.

Overigens stemmen we continu af met de onderhoudspartijen. Zij zijn tenslotte de ogen en oren in het veld en leveren data waarop gestuurd kan worden. De dynamische aanpak verschilt van de traditionele statische werkwijze, waarbij pas geacteerd wordt als een apparaat, machine of een onderdeel daarvan aan vervanging toe is.

Jouw vastgoed in één databank

Alle specialismen kennen eigen portalen, waarin data wordt verzameld. Het overzicht van deze vele diverse portalen is bij sommige organisaties niet meer te overzien. Bij onze beheeropdrachten krijg jij Novis, hét duurzaam vastgoedbeheer systeem.

Hierin kunnen we al jouw verschillende portalen verzamelen op één centrale plaats. Zie het als jouw nieuwe startpagina. Met deze variant van duurzaam vastgoed management krijg je een overzicht aan tegels waarmee je direct kan doorlinken naar al jouw portalen. Geheel gepersonaliseerd.

Wat je van ons krijgt:

  • Jouw nieuwe startpagina naar al jouw diverse vastgoed portalen.
  • Een meldingenportal waar je op elk moment van de dag vastgoed meldingen kan indienen met gegarandeerde opvolging.
  • Een online databank voor al jouw certificaten, documenten en papieren.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is een verplichting voor bedrijven en instellingen om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze energiebesparingsplicht is onderdeel van de Wet milieubeheer en geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken.

Er is een stappenplan informatieplicht energiebesparing opgesteld door de overheid waarmee je kunt checken of je aan de verplichting voldoet.

De informatieplicht heeft als doel om energiebesparing te stimuleren en zo bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland. De gevolgen van deze plicht zijn tweeledig. Enerzijds leidt het tot meer inzicht in de energieconsumptie van bedrijven, waardoor gerichtere maatregelen genomen kunnen worden. Anderzijds kunnen bedrijven die niet voldoen aan de informatieplicht te maken krijgen met boetes of andere sancties.

Het is daarom van groot belang voor bedrijven om tijdig te voldoen aan de informatieplicht en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Volantis kan jou helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen voor de informatieplicht, zodat jouw bedrijf voldoet aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid.

Installatie performance scan

Volantis kan jou tevens helpen bij het ontdekken van verbeterpunten voor jouw klimaatsysteem. Hiervoor voeren we de installatie performance scan uit. Elk onderdeel van de installatie en alle onderhoudscontracten worden grondig geanalyseerd. De uitkomsten van de scan verschaffen jou duidelijke aanbevelingen en adviezen.

Wil je meer informatie? Onze specialisten helpen je graag verder!

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen op het gebied van gebouw beheer? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Gebouw beheer

Onze projecten

Volantis realiseert nieuwe projecten en innoveert bestaande gebouwen, processen en productieomgevingen. We zijn vooral actief in de zorg en industrie, maar ook in diverse andere sectoren zoals zakelijke dienstverlening en onderwijs. Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. Onze aanpak draait om het verkennen van nieuwe perspectieven die leiden tot innovatieve, duurzame en succesvolle oplossingen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in onze afgeronde projecten.

Ons perspectief op beheer

Om te bouwen aan de wereld van morgen, moet je ook de kennis hebben van morgen. Onze experts beheer en asset management weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in de markt en willen jou hier graag over informeren en publiceren daarom regelmatig een blog. Zo kunnen we samen bouwen aan de wereld van morgen. Let’s change the perspective!

Voorkomen is beter dan genezen

Volantis adviseert de opdrachtgever bij het maken van integrale strategische keuzes. We zijn in staat om te helpen bij het creëren van intern draagvlak door een realistisch beeld van kwaliteit / geld / tijd te geven. Waarom nu een investering doen een hogere kostenpost later uitspaart. We plakken geen pleisters, maar lossen zaken echt op. En het blijft niet bij advies, we regisseren ook de uitvoering van het hele project. 

De data uit het door Volantis ontwikkelde Insights helpt eveneens om pro-actief te handelen. Insights wordt bij onze beheerklanten ingezet om meer uit hun gebouwen te halen. Daarnaast biedt Insights voor meerdere gebouwen tegelijk en in één oogopslag de prestaties inzichtelijk op de gebieden energie, comfort en veiligheid.