Beheer wordt steeds duurzamer

Gebouwbeheer in een ander perspectief

Volantis is langjarig beheerpartner van woningcorporaties en andere vastgoedinstellingen. Beheer begint bij onderhoud maar gaat uiteindelijk over verbeteren, verduurzamen en continu vernieuwen. Wat daarvoor nodig is? De bereidheid om steeds weer perspectieven in een ander licht te bezien.

Onderhoud en beheer verenigt alle disciplines die Volantis in huis heeft. Een team van vakspecialisten werkt nauw met elkaar samen om te komen tot advies en dienstverlening waarmee de klant de toekomst in kan. Eén van de projectleiders van Volantis is Marije Dorman, engineer bouwfysica. Zij onderhoudt contacten met cliënten en uitvoerende onderhoudspartijen.

Stapsgewijs naar een beheercontract

Het kan gaan om het ontwikkelen en regisseren van meerjarenonderhoudsplannen. Meestal voor werktuigbouwkundige installaties, die steeds complexer worden. Onze klanten zijn doorgaans vastgoedeigenaren met veel gebouwen en verschillende installaties. Ze hebben wensen, eisen en duurzaamheidsvisies. Aan de hand van het meerjarenplan worden strategische keuzes gemaakt: in het lopende jaar onderzoeken we bijvoorbeeld dít en volgend jaar gaan we dát uitvoeren.’

We stellen prestatiegerichte onderhoudscontracten op en doorlopen de aanbestedingsprocedure met onderhoudspartijen. Na selectie daarvan leveren de installateurs hun offertes en doen het onderhoud. Wij toetsen en controleren, met als doel de installaties, het comfort, en zaken als CO2-reductie naar het gewenste niveau te brengen. We kunnen daarbij kritisch zijn als het moet, want we zijn onafhankelijk. Het gaat om het beste resultaat voor de klant.’

Het creëren van een comfortabele woonomgeving

De rol van Volantis

Vaak zijn we te vinden op het bedrijfsburo van een klant om alles wat er aan onderhoud en beheer speelt te managen. We pakken hele praktische zaken op, en steeds met een integrale benadering. Bijvoorbeeld zijn er klachten dat mensen in een gebouw last hebben van rode ogen. Uit onderzoek kan dan blijken dat het gaat om een vervuiling in een bepaalde ruimte. Je komt daar vaak alleen maar achter door die holistische, allesomvattende aanpak. Die brede, technisch inhoudelijke kennis hebben wij in huis, een specialistische installateur niet. Volgens dezelfde methode onderzoeken we en lossen we legionellaproblematiek op, om maar wat te noemen.

‘Volantis maakt toekomstplannen concreet, van idee naar realisatie. De klant vraagt, wij regelen het. Bij alles wat we doen staat duurzaamheid en comfort voorop. En we lopen zeker niet weg als het moeilijk wordt: dan stappen we juist in en nemen onze verantwoordelijkheid. We zijn betrokken, we willen het goed doen en we maken af waarmee we begonnen zijn.’

Belang van verduurzaming

Als er een kans is om te verduurzamen, dan pakken we die. Want wij vinden dat dat zo hoort. Bij een ketelvervanging stimuleren we de klant altijd om te kiezen voor duurzaam. In het beste geval komt er dan een warmtepomp, op zijn minst een hybride pomp. Ook betrekken we het circulaire aspect erbij: wat kunnen we repareren of hergebruiken, voor we überhaupt gaan vervangen?

We betrekken er alle bouwfysische aspecten bij. Bijvoorbeeld de regeltechniek, die ervoor zorgt “dat het werkt zoals het moet werken”. Dat lampen niet langer branden dan nodig. Dat koeling pas wordt geleverd als het echt nodig is, enzovoorts. Met name bij regeltechniek is ons eigen softwareprogramma Insights waardevol. Insights geeft van een gebouw een grote hoeveelheid data die je kunt gebruiken om te optimaliseren en verspilling tegen te gaan. Dankzij die data is het verder mogelijk voorspellend onderhoud te doen: je ziet het aankomen wanneer onderhoud nodig is en je anticipeert daarop. We kunnen bovendien klantspecifieke software schrijven en een dashboard-op-maat maken met nuttige data.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen op het gebied van circulariteit? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Een nieuwe manier van beheer

Een trend die we zien is binnenklimaatonderhoud. We zijn onlangs gestart met een partnerschap, samen met enkele installateurs, om het onderhoud van de installaties van een woonstichting anders, en beter, te organiseren. De vraag is niet meer om installaties of onderdelen daarvan te onderhouden. De vraag is nu ervoor te zorgen dat er warmte of koeling is als het nodig is en, in algemene zin, toezien dat een installatie werkt en gewoon doet wat hij moet doen. Bij installatieonderhoud en -vervangingen werd gezegd: je moet dit en dat doen volgens de omschrijving en we vervangen de ketel als hij daaraan toe is. Nu zeggen we tegen de uitvoerende installateur: jij bepaalt wat je moet doen om ervoor te zorgen dat de installatie goed blijft draaien. Dat betekent veel vaker een reparatie of het vervangen van losse, liefst circulaire, herbruikbare onderdelen.

Zie het zo: stel je zegt tegen Philips dat ze geen lampen meer mogen verkopen, maar licht. Dan moet Philips dus lampen leveren die zo lang mogelijk licht geven. Niet de massa verkopen, maar garanderen dat er licht is. Daarmee creëer je duurzaamheid. Het verdienmodel van installateurs en technici zal opschuiven in de richting van reparaties. Daar is veel te winnen. Denk maar aan je koffiezetapparaat: als dat stuk gaat, is reparatie vaak simpelweg onmogelijk of te duur. Een nieuw apparaat kopen is onvermijdelijk of goedkoper en dat gebeurt in de praktijk dus ook. Maar weggooien, de afvalberg hoger maken, is niet duurzaam – en niet waar Volantis zich hard voor maakt. Met binnenklimaatonderhoudscontracten, zoals wij voor ogen hebben, willen wij nog meer bijdragen aan de duurzame en circulaire wereld, waar we volgens ons met zijn allen naartoe moeten.

      Marije Dorman   – m.dorman@volantis.nl