Volantis Consultants

Expertises

  • Omgevingsmanagement
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Circulariteit

Volantis Consultants

Onze Consultants verbinden de veelzijdige technische expertises binnen Volantis met de wensen en belangen van de opdrachtgever. Wij staan voor een duurzame relatie met onze cliënten en zijn meer dan alleen adviseur: we denken actief mee over kansen, risico’s en opportunity’s.

One-stop-shop building engineering
Wij begeleiden uw project integraal op uw ambitieniveau: installatietechnisch en bouwkundig, qua bouwfysica, brandveiligheid, constructies, materiaaltoepassingen, energiegebruik, duurzaamheid, BIM en de impact op het milieu.

ESH-consultancy
Wij identificeren risico’s op de gebieden milieu, veiligheid en gezondheid. Daarbij begeleiden wij u pragmatisch en planmatig in het proces om te komen tot beheersbaarheid van die risico’s (licence-to-operate).

Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat over het maken van de juiste keuzes op basis van de beoogde ambities en prestaties”. Samen met de opdrachtgever geven wij invulling aan het gewenste ambitieniveau. We passen technieken toe die in uw situatie onderbouwd toepasbaar zijn, met een technische uitwerking.

Hulp aanvraag omgevingsvergunning

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een bouw- of renovatieproject is door de jaren heen veel complexer geworden. Er is meer en steeds veranderende wet- en regelgeving. Met een toenemend belang voor milieu- en veiligheidsaspecten, impact op de omgeving, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Deze facetten worden ook meegenomen bij onze circulaire bouwprojecten. Eerdergenoemde onderdelen moeten onderling beoordeeld worden en dienen samen te hangen met de bouwwerken waarvoor vergunning is aangevraagd.

Gezondheid aantonen met behulp van WELL-certificering

Volantis adviseert aan organisaties die medewerkers en hun gezondheid en welzijn op de eerste plaats zetten de WELL-certificering: een wereldwijd keurmerk om een werkomgeving te creëren met meer gemotiveerde en daardoor gezondere, gelukkigere en productievere medewerkers. In WELL gebouwen is personeelsverloop en ziekteverzuim bewijsbaar lager.

WELL is een wetenschappelijk onderbouwd traject van tien thema’s die de gezondheid in gebouwen ten goede komen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geestelijke gezondheid en sociale gezondheid.

Volantis stelt samen met de opdrachtgever de ambities en doelen op, en we begeleiden gedurende het hele certificeringstraject.

Circulariteit in de praktijk

Als spin in het web willen we de neuzen van alle betrokken partijen dezelfde kant op krijgen wat betreft circulariteit, zodat we een gebouw zo duurzaam mogelijk maken. We komen met slimme oplossingen waarbij we grenzen durven te verleggen. In het kader van toekomstig hergebruik zorgen we natuurlijk ook voor zaken als materiaalpaspoorten en remontageplannen.

Wij kunnen circulariteit verbinden met alle disciplines die wij in huis hebben. Onze experts in de installatietechniek ontwikkelen gezonde installaties met een circulair verdienmodel, onze architecten circulair bouwen geven materialenadvies en werken tot in de puntjes remontabele constructies uit. Als je van tevoren weet hoe je toekomstig een constructie uit elkaar kunt schroeven, weet je ook hoe je die om te beginnen het beste in elkaar zet.

Brandveiligheid advies

Bij Volantis kijken we verder dan wat de wetgever verplicht. Als specialist brandveiligheid snappen we het belang van absolute veiligheid voor bewoners van uw zorgwoningen, medewerkers in fabrieken en multifunctionele kantoren.

Daarom werken we altijd vanuit een brandveiligheidsconcept. Daarin komen bouwkundige oplossingen, brandveiligheidsinstallaties en organisatorische maatregelen samen. Op basis van het toekomstige gebruik van een pand komen we samen met opdrachtgevers tot een gedegen gebouwontwerp.

Laten we contact maken

Roy Savelkoul
Chief Innovation Officer
r.savelkoul@volantis.nl

Volantis Consultants B.V.
KVK 50199218
BTW NL822605740B01