WELL-certificering

In een WELL-gebouw gaat het om de mens

We hebben meer aandacht voor gezonde werkplekken en gebouwen, waarbij comfort en gezondheid voor de gebruiker centraal staat. Het streven is dat medewerkers zich goed voelen in een gezonde werkomgeving wat bijdraagt aan een verhoogde productiviteit en prestaties.

Volantis heeft een eigen kijk op gebouwen, onderbouwd door veel expertise en ervaring. We begrijpen dat het succes van gebouwen bepaald wordt, door de successen die in dat gebouw behaald worden. Zo ontstaan nieuwe perspectieven, goed voor mens, gebouw, proces en omgeving. Door te  geloven dat het kan, innoveren we samen de wereld. Volantis lost comfortklachten op en richt gezonde gebouwen in, waar medewerkers zich goed voelen en beter presteren.

Het is zelfs wetenschappelijk onderbouwd dat een gezond gebouw tot betere prestaties leidt. Het International WELL Building Institute heeft op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek de WELL Building Standard ontwikkeld. Waarom kiezen voor een acceptabel gebouw dat je minder ziek maakt, als je ook kunt kiezen voor een gebouw dat je gezonder maakt?

WELL-certificering voor de optimale werkomgeving

Voor organisaties die het welzijn van hun medewerkers hoog in het vaandel dragen, is een integrale benadering van gezondheid in gebouwen van cruciaal belang. De WELL-certificering biedt hiervoor de juiste handvaten. Deze wereldwijde accreditatie staat garant voor een werkomgeving die de gezondheid, motivatie en productiviteit van werknemers bevordert. In WELL-gecertificeerde gebouwen is het verloop van personeel en het ziekteverzuim bewijsbaar lager. Het WELL principe kan op allerlei soorten gebouwen worden toegepast, zoals scholen, woningen, ziekenhuizen en bibliotheken.

WELL is een wetenschappelijk onderbouwde certificering, bestaande uit tien thema’s die de gezondheid in gebouwen ten goede komen:

 • Lucht;
 • Water;
 • Voeding;
 • Licht;
 • Beweging;
 • Thermisch comfort;
 • Geluid;
 • Materialen;
 • Geestelijke gezondheid;
 • Sociale gezondheid.

Volantis stelt samen met de opdrachtgever de ambities en doelen op, en begeleidt gedurende het hele certificeringstraject.

Gedrag en welzijn

Een WELL-gebouw verhoogt niet alleen de productiviteit en het comfort: mensen voelen zich  meer betrokken en hun toestand verbetert, zowel fysiek als mentaal. De thema’s geestelijke gezondheid en sociale gezondheid richten zich volledig op het welzijn van de mens. Dit kan een werkgever op verschillende manieren invullen, van het aanbieden van mindfulness training tot hulp bij stoppen met roken. Maar ook het herkennen van stress of psychische problemen bij medewerkers.

Vele andere aspecten dragen bij aan het welzijn van de medewerkers en worden daarom opgenomen in het WELL-traject. Dit sluit naadloos aan bij de integrale aanpak van Volantis, die zich niet beperkt tot alleen het gebouw.

Durven nadenken over de lange termijn

De meetbare resultaten zijn zeer waardevol voor het bedrijf dat gebruik maakt of eigenaar is van het gebouw. Minder ziekteverzuim en stijging van de productiviteit komt een bedrijf op de langere termijn ten goede. Bovendien trek je nieuw talent aan met een aantoonbaar gezond gebouw. Potentiële werknemers kijken steeds meer naar de werkomstandigheden en de omgeving waarin ze terechtkomen. Ook zij zijn bezig met gezondheid en welzijn. Ze geven de voorkeur aan een fijne en aantrekkelijke werkomgeving ten opzichte van een gebouw met gedateerde faciliteiten.

“De meetbare resultaten van een gezond gebouw zijn onmiskenbaar.  Als je ziet wat je ermee bereikt is het in verhouding slechts een kleine investering die je snel terugverdient. Het draait om durven nadenken over de lange termijn.” 

De invloed van een gebouw op de gezondheid

Met een WELL-certificering naar een betere wereld

WELL kent  twee verschillende vormen: een volledig WELL-certificeringstraject en WELL-core certificering

 1. WELL-core certificering: dit is vooral interessant voor vastgoedeigenaren. Het richt zich puur op het casco van  het  gebouw en laat de beleidsregels van een organisatie buiten beschouwing. Denk  bijvoorbeeld aan kantoorruimtes die voor verhuur beschikbaar zijn. Je hebt geen invloed op de  manier waarop het gebouw gebruikt wordt door een organisatie, maar kunt wel een goede basis leggen met een gezond casco van het gebouw. Vastgoedeigenaren krijgen zo meer huurders en kunnen meer huur vragen.
 2. Volledig WELL-certificeringstraject: Een volledig WELL-certificerings-traject kijkt wél integraal naar gezondheidsaspecten binnen je bedrijf. Een WELL-certificaat is een bewijs voor gezonde omstandigheden voor jouw huidige medewerkers en nieuw talent.

Is een WELL-certificering nog een stap te ver voor je bedrijf? Volg dan de WELL-principes. Onze adviseurs kijken met je mee welke thema’s haalbaar zijn en adviseren waar je het beste  op kunt inzetten. Zo draag je toch bij aan bewustwording en gezondheid en zet je alvast de eerste stappen vooruit.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen op het gebied van WELL en gezondheid? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Volantis adviseert, ondersteunt en begeleidt 

Er zijn veel specifieke eisen per thema waar je aan moet voldoen om een WELL-certificering te krijgen. Onze speciaal opgeleide consultants, zogeheten WELL-Accredited Professionals, zijn gecertificeerd om deze trajecten te begeleiden en advies uit te brengen. Het traject raakt bijna alle aspecten van een gebouw én ieder onderdeel van de organisatie die er gebruik van gaat maken. Volantis heeft een uitgebreid team van specialisten in huis die kunnen ondersteunen bij verschillende thema’s. Onze WELL-APs kunnen zo snel schakelen en hebben alle nodige specialistische kennis bij de hand. Ze begeleiden en bewaken het proces vanaf de  start van het ontwerp en controleren achteraf of het voldoet aan de eisen voor de certificering.

Integrale benadering

Volantis werkt volgens een integrale benadering: alle elementen worden meegenomen in het proces. Dit heeft veel raakvlakken met de WELL-standaard. In de zorg regisseren we gebouwen met optimale leef- en werkomgevingen voor bewoners en medewerkers. Onze architecten voor de zorg benaderen het ontwerp vanuit de gebruikers van het gebouw, door te vragen wat zij nodig hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is Domi curae. Een vernieuwend concept voor instellingen die aan ouderen intramurale zorg constante zorg binnen een instelling leveren: belevingsgerichte zorggebouwen die in kortere tijd en tegen lagere kosten duurzaam gebouwd worden, met de hoogste kwaliteit.

Meer weten over een WELL-traject? Onze adviseurs beantwoorden al je vragen.

Laten we contact maken

Marlou Kellenaers
WELL AP gecertificeerd
m.kellenaers@volantis.nl