WELL-certificering

In een WELL-gebouw gaat het om de mens

De aandacht voor gezondheid neemt toe, ook in gebouwen. Er is de laatste jaren nog meer aandacht gekomen voor de mens in dat gebouw. Draagt een gebouw positief bij aan hoe mensen zich voelen, hoe productief ze zijn en hoe vaak ze ziek zijn? Deze vragen staan  steeds meer centraal.

Volantis heeft een eigen kijk op gebouwen, onderbouwd door veel expertise en ervaring.  Soms zijn we de dromers met verre perspectieven, maar vaker dan dat zijn we verrassende,  durvende doeners die begrijpen dat het succes van gebouwen bepaald wordt, door de  successen die in dat gebouw behaald worden. Hoe creëren we een gezonde omgeving voor de mensen in het gebouw?

Zo ontstaan nieuwe perspectieven, goed voor mens, gebouw, proces en omgeving. Door te  geloven dat het kan, innoveren we samen de wereld. Volantis lost comfortklachten op en richt gezonde gebouwen in, waar medewerkers zich goed voelen en beter presteren.

Het is zelfs wetenschappelijk onderbouwd dat een gezond gebouw tot betere prestaties leidt.  Het International WELL Building Institute heeft op basis van uitgebreid wetenschappelijk  onderzoek de WELL Building Standard ontwikkeld. Waarom kiezen voor een acceptabel gebouw dat je minder ziek maakt, als je ook kunt kiezen voor een gebouw dat je gezonder maakt?

WELL-certificering voor de optimale werkomgeving

Volantis adviseert, aan organisaties die medewerkers en hun gezondheid en welzijn op de eerste plaats zetten, de WELL Building Standard certificering: een wereldwijd keurmerk om een werkomgeving te creëren met meer gemotiveerde medewerkers. In WELL gebouwen is een bewijsbaar lager ziekteverzuim, evenals minder personeelsverloop. Het WELL principe kan op allerlei soorten gebouwen worden toegepast, zoals scholen, woningen, ziekenhuizen en bibliotheken.

WELL is een wetenschappelijk onderbouwde certificering, bestaande uit tien thema’s die de gezondheid in gebouwen ten goede komen:

  • Lucht;
  • Water;
  • Voeding;
  • Licht;
  • Beweging;
  • Thermisch comfort;
  • Geluid;
  • Materialen;
  • Geestelijke gezondheid;
  • Sociale gezondheid.

Volantis stelt samen met de opdrachtgever de ambities en doelen op, en begeleidt gedurende het hele certificeringstraject.

Gedrag en welzijn

Een WELL-gebouw verhoogt niet alleen de productiviteit en het comfort: mensen voelen zich  meer betrokken en hun toestand verbetert, zowel fysiek als mentaal. De thema’s geestelijke gezondheid en sociale gezondheid richten zich volledig op het welzijn van de mens. Dit kan  een werkgever op  verschillende  manieren  invullen,  van  het  aanbieden  van  mindfulness  training tot hulp bij stoppen met roken. Maar ook het herkennen van stress of psychische  problemen bij medewerkers.

En zo dragen nog veel meer aspecten bij aan het welzijn van de  medewerkers  en  worden  dus  meegenomen  in  het  WELL-traject.  Dit  past  perfect  in  de  integrale aanpak van Volantis die verder kijkt dan alleen het gebouw.

Durven nadenken over de lange termijn

De meetbare resultaten zijn zeer waardevol voor het bedrijf dat gebruik maakt of eigenaar is  van het gebouw. Minder ziekteverzuim en stijging van de productiviteit komt een bedrijf op  de langere termijn ten goede. Bovendien trek je nieuw talent aan met een – aantoonbaar –  gezond gebouw. Potentiële werknemers kijken steeds meer naar de werkomstandigheden en  de omgeving waarin ze terechtkomen. Ook zij zijn bezig met gezondheid en welzijn. Ze willen  eerder  werken  in  een  fijne  en  aantrekkelijke  werkomgeving  dan  in  een  gebouw  met  gedateerde faciliteiten.

“De meetbare resultaten van een gezond gebouw zijn onmiskenbaar. Als je ziet wat je ermee  bereikt is het in verhouding slechts een kleine investering die je snel terugverdient. Het draait  om durven nadenken over de lange termijn.” 

De invloed van een gebouw op de gezondheid

Met een WELL-certificering naar een betere wereld

WELL kent  twee verschillende vormen: een volledig WELL-certificeringstraject en, WELL-core certificering. Het WELL-certificaat is goed voor het imago van een  bedrijf, je kunt een voorbeeldfunctie bekleden en nieuw talent aantrekken.

WELL-core is vooral interessant voor vastgoedeigenaren. Dit richt zich puur op het casco van  het  gebouw  en  laat  de  beleidsregels  van  een  organisatie  buiten  beschouwing.  Denk  bijvoorbeeld aan kantoorruimtes die voor openbaar gebruik zijn. Je hebt geen invloed op de  manier waarop het gebouw gebruikt wordt door een organisatie, maar kunt wel een goede  basis leggen met een gezond casco van het gebouw. Vastgoedeigenaren krijgen zo meer  huurders en kunnen meer huur vragen.

Is een WELL-certificering nog een stap te ver voor je bedrijf? Volg dan de WELL-principes.  Onze adviseurs kijken met je mee welke thema’s haalbaar zijn en adviseren waar je het beste  op kunt inzetten. Zo draag je toch bij aan bewustwording en gezondheid.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen op het gebied van WELL en gezondheid? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Volantis adviseert, ondersteunt en begeleidt 

Er zijn veel specifieke eisen per thema waar je aan moet voldoen om een WELL-certificering  te krijgen. Onze speciaal opgeleide consultants, zogeheten WELL-Accredited Professionals,  zijn gecertificeerd om deze trajecten te begeleiden en advies uit te brengen. Het traject raakt  bijna alle aspecten van een gebouw én ieder onderdeel van de organisatie die er gebruik van  gaat  maken.  Volantis  heeft  een  uitgebreid  team  van  specialisten  in  huis  die  kunnen  ondersteunen bij verschillende thema’s. Onze WELL-APs kunnen zo snel schakelen en hebben  alle nodige specialistische kennis bij de hand. Ze begeleiden en bewaken het proces vanaf de  start  van  het  ontwerp  en  controleren  achteraf  of  het  voldoet  aan  de  eisen  voor  de  certificering.

Integrale benadering

Volantis werkt volgens een integrale benadering: alle elementen worden meegenomen in het  proces.  Dit  heeft  veel  raakvlakken  met  de  WELL-standaard.  In  de  zorg  regisseren  we  gebouwen met optimale leef- en werkomgevingen voor bewoners en medewerkers. Onze architecten voor de zorg benaderen het ontwerp vanuit de gebruikers van het gebouw, door te vragen wat zij nodig  hebben.  Een  mooi  voorbeeld  hiervan  is  Domi  curae. Een  vernieuwend  concept  voor  instellingen die aan ouderen intramurale zorg constante zorg binnen een instelling leveren:  belevingsgerichte  zorggebouwen  die  in  kortere  tijd  en  tegen  lagere  kosten  duurzaam  gebouwd worden, met de hoogste kwaliteit.

Meer weten over een WELL-traject? Onze adviseurs beantwoorden al je vragen.

Laten we contact maken

Marlou Kellenaers
WELL AP gecertificeerd
m.kellenaers@volantis.nl