Volantis Systems & Energy

Expertises

  • Ontwerp Installaties
  • Energietransitie
  • Beheer
  • Gezondheid

Volantis Systems & Energy

De Business Unit Systems & Energy levert systemen die comfort, veiligheid en gezondheid bevorderen en zorgen voor een positieve footprint op de omgeving en het milieu. Innovatie en duurzaamheid zijn onze speerpunten. Wij zijn bekend met de nieuwste technieken om niet alleen nu, maar juist voor de lange termijn de beste oplossingen te bedenken. Total Cost of Ownership en Life-cycle Costs zijn voor ons essentieel.

Systems & Energy is expertpartner voor zowel conceptueel ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) als uitvoering (voorbereiding en installatie), en beheer en management. Onze focus ligt op Industrie, Zorg, Onderwijs en Overheid.

De energietransitie

Volantis maakt gebouwen en productie-omgevingen energieneutraal of zelfs energiepositief. We ontwikkelen duurzame alternatieven ter vervanging van gasgebruik, zoals duurzame warmte en koeling, duurzame elektriciteit en duurzaam gas (waterstof).

Wij hebben kennis op macroniveau (beleid, businesscases, vergunningen) en op microniveau (ontwerpen, berekeningen, begeleiding uitvoering, oplevering). We nemen deel aan een groot aantal initiatieven om de energietransitie te versnellen en we zijn betrokken bij diverse soorten verduurzamingstrajecten, zoals de aanleg van zonneweides en windmolenparken, of de realisatie van geothermische projecten.

Daarnaast bedenken we pro-actief nieuwe concepten, bijvoorbeeld hoe energie van zonnepanelen om te zetten in waterstof, de opslag van elektriciteit in accu’s, of de toepassing van water- en getijden-energie.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht heeft als doel om energiebesparing te stimuleren en zo bij te dragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland. De gevolgen van deze plicht zijn tweeledig. Enerzijds leidt het tot meer inzicht in de energieconsumptie van bedrijven, waardoor gerichtere maatregelen genomen kunnen worden. Anderzijds kunnen bedrijven die niet voldoen aan de informatieplicht te maken krijgen met boetes of andere sancties.

Het is daarom van groot belang voor bedrijven om tijdig te voldoen aan de informatieplicht en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Volantis kan u helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen voor de informatieplicht, zodat uw bedrijf voldoet aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid. Hiervoor voeren wij een Installatie Performance Scan uit.

Laten we contact maken

Ivo Blezer
Manager Systems & Energy
i.blezer@volantis.nl
+31 (0)40 850 720

Volantis B.V.
KVK 12033333
BTW NL803680387B01