Local Energy Hub Greenport Venlo

Project

  • Energiecongestie

Sector

  • Energietransitie

Opdrachtgever

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen

Oplossing voor congestie op elektriciteitnetwerk

In Limburg is een congestieprobleem op het hoofdspanningsnet, dat het uitbreiden van bestaande en vestigen van nieuwe bedrijven belemmert. Volantis heeft, in opdracht van Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat investeren in Local Energy Hub(s) een mogelijke uitkomst biedt. Een oplossing waarbij bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen of elektrische energie omgezet kan worden in waterstof.

De overgang naar kostbare duurzame energie

Nederland dient in 2050 gasvrij te zijn en dit betekent niet alleen dat particulieren, maar ook bedrijven moeten verduurzamen. Een mogelijkheid hiervoor is het overgaan van gas naar elektriciteit. Echter is het elektriciteitsnetwerk vol. “We zitten in een spagaat”, zegt Jacko D’Agnolo, projectleider Duurzame Bedrijventerreinen. “We dienen van het gas af te gaan, maar overgaan op elektriciteit is nu onmogelijk.” Aanvragen voor grootverbruikaansluitingen en voor uitbreiding op het elektriciteitsnet worden afgewezen en nieuwe bedrijven kunnen zich niet vestigen, omdat ze niet aangesloten kunnen worden op het netwerk. “Dit terwijl ander bedrijven een overschot aan energie hebben door zonnepanelen op hun dak, waarbij de overtollige opgewerkte energie nu terug geleverd wordt op het hoofdnet, hetgeen tot congestie leidt. Het zou duurzamer zijn als deze bedrijven hun energie rechtstreeks aan omliggende bedrijven leveren, maar volgens de wet is dit verboden. Netwerkbeheerders hebben hier een monopoly op.”

Het bestuur van Stichting Duurzame Bedrijventerreinen boog zich over de mogelijkheden hoe slim om te gaan met deze kostbare duurzame energie. Daarvoor gaf de stichting opdracht aan Volantis om te onderzoeken hoe deze duurzaam opgewekte energie binnen de bedrijventerreinen kan worden ingezet middels Local Energy Hubs.

De invloed van de energienetbeheerders

Opvallend volgens Jan Houwen, CEO Volantis, dat het energienetwerk alleen in theorie overvol is. “Energienetbeheerders hebben voor de maximale capaciteit aan energiecontracten verkocht, terwijl veel bedrijven misschien wel de helft minder capaciteit nodig hebben dan in het contract is afgesproken. Toch kunnen deze contracten niet worden opengebroken en de overtollige contractruimte kan niet aan andere bedrijven -die de capaciteit wél kunnen gebruiken – worden verkocht.”

De oplossing: Local Energy Hubs

Local Energy Hubs moeten uitkomsten gaan bieden. “Deze kunnen verschillende vormen hebben”, legt Peter Honig, Business Manager New Energy Volantis uit. Zo kan de overtollige energie naar een externe batterij worden geleid, waar andere aangesloten bedrijven deze energie weer uit kunnen halen. Het overschot aan energie kan ook naar een laadplein voor elektrische auto’s en trucks op het bedrijventerrein worden geleid, of worden omgezet naar waterstof dat kan worden gebruikt als brandstof voor waterstof aangedreven vrachtwagens.” Volgens Honig kan waterstof nog voor meerdere situaties oplossingen bieden.

“Het bestaande gasnet kun je hiermee tot 20 procent bijmengen. Stel dat alle apparatuur die normaal volledig op gas draait, nu voor 20 procent op waterstof draait. Ons onderzoek laat zien dat er vele flexibele oplossingen zijn voor het lokaal verspreiden en tijdelijk opslaan van energie. Dit geeft ruimte op het elektriciteitsnetwerk waardoor andere bedrijven kunnen uitbreiden of nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen.”

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over onze projecten en ontwikkelingen op het gebied van Architectuur en design? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Beschikbare bedrijventerreinen

Uit de quickscan, voortgekomen uit het onderzoek van Volantis, in samenwerking met de Rabobank en de Provincie Limburg, blijkt dat een aantal bedrijventerreinen in Venlo geschikt is voor een Local Energy Hub. Tradeport (o.a. havengebied) en Greenport bieden de meeste kansen, maar ook Noorderpoort, Spikweien en Tradeport Zuid zijn interessante opties. “Om daadwerkelijk een LEH in Venlo te realiseren, zullen bedrijven elkaar moeten vinden en gaan samenwerken. Stichting Duurzame Bedrijventerreinen gaat de komende tijd met diverse bedrijven en organisaties verder praten om vervolgstappen te kunnen nemen”, aldus D’Agnolo

Van idee tot realisatie

“Het is noodzaak dat er iets gebeurt. Dankzij het model dat uit dit onderzoek is voortgekomen, weten we dat de geplande verzwaring in 2025 en 2027 van hoofdnetbeheerder Tennet onvoldoende zal zijn om aan de toenemende vraag naar elektriciteit voldoen.” Houwen beaamt dat er op korte termijn stappen worden ondernomen. “Het onderzoek is uitgevoerd, de resultaten zijn binnen; nu moeten we doorpakken. Ons doel is om, als de wetgeving dit toelaat, een experimenteerstatus te krijgen op een Venloos bedrijventerrein, zoals Greenport. Zo willen we onbelemmerd gaan testen met een Local Energy Hub en in de praktijk aantonen dat deze hubs een oplossing zijn voor de congestie op het energienetwerk. En daarnaast laten zien dat er een businesscase is die als voorbeeld kan dienen voor bedrijventerreinen in heel Nederland.”

Het opzetten van een Energy Hub, van idee tot realisatie, duurt twee jaar. “Dat is snel”, zegt Honig. “Veel sneller dan het verzwaren van de netwerken van Tennet en Enxis. Local Energy Hubs kunnen een snelle oplossing bieden voor een groot maatschappelijk probleem. Simultaan kunnen de netbeheerders de netten verzwaren wat ook noodzakelijk gaat zijn voor de plannen tot 2050.”

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en de Provincie Limburg.

Andere projecten

Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen . We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg . Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in tal van projecten, onder meer in de industrie, de zorg, de zakelijke dienstverlening, en het onderwijs.

Meer informatie? Wij maken graag contact.

Peter Honing
Business Manager New Energy

p.honig@volantis.nl
077 – 351 5551