Circulair bouwen in de praktijk

Een circulaire uitdaging

Het woningtekort is ook in 2023 nog altijd aan de orde. Tot 2030 moeten er nog 900.000 woningen gebouwd worden. Met een standaard woningbouwconcept, kunnen aannemers deze woningen sneller & voordeliger bouwen. Maar vanaf 2030 moeten deze woningen ook voldoen aan de Nationale doelstelling en mag het gebouw uit maximaal 50% primaire grondstoffen bestaan: we moeten dus circulair bouwen.

Bouwen aan een circulair morgen doen we samen.

Bovenstaande C2C Voorbeeldwoning is een ontwerp van 2.0 architecten (Volantis Architects) in samenwerking met ETBW Bos, FHE, Bouwbedrijf Dobu, Verhees en van Dijk en C2C ExpoLAB en in opdracht van gemeente Someren.

 

Circulair bouwen in de praktijk toepassen

Ter voorbereiding op de circulaire doelstelling, hebben wij voor meerdere opdrachtgevers zogenoemde circulaire menukaarten trajecten doorlopen, om circulair bouwen in de praktijk te brengen.

Stap 1 –  Nulmeting
We zijn begonnen met een nulmeting: hoe circulair is het huidige woningconcept? In deze grondige analyse is bepaald op welke elementen de meeste circulaire winst behaald kan worden.

Stap 2 – Materiaaladvies op maat
De volgende stap is het materiaaladvies. Door de markt uit te dagen en het gesprek aan te gaan met leveranciers, is een circulair materiaaladvies op maat opgesteld. Daarnaast is er gekeken naar hoe het anders kan: kan de woning compacter ontworpen worden, kunnen minder materialen gebruikt worden, zijn er bestaande materialen voorradig?

Stap 3 – Praktische en financiële haalbaarheid
Op de onderdelen waar impact gemaakt kon worden, zijn bewuste en circulaire materiaalkeuzes gemaakt. In samenwerking met onze opdrachtgevers is gekeken of de materialen ook technisch de gewenste kwaliteit leveren én of de keuzes economisch haalbaar zijn. Bij iedere keuze zijn ook de milieubelasting en CO₂-uitstoot in de overweging meegenomen. Waar toepasbaar en haalbaar, hebben wij standaard vanuit onze overtuiging duurzame en circulaire –  no-regret – maatregelen toegepast. Alle keuzes zijn daarna gebundeld en met de materiaalstroomanalyse is de circulariteit van het circulaire woningconcept inzichtelijk gemaakt.

Stap 4 – Verschillende circulaire perspectieven
In een zogenoemde menukaart zijn de circulaire woningconcepten vanuit verschillende perspectieven gepresenteerd aan klanten van onze opdrachtgevers: met nadruk op biobased & hernieuwbare materialen, maximaal hergebruik, gezondheid, losmaakbaarheid & herbruikbaarheid. Dit is geheel afgestemd op de ambities van de opdrachtgever.

Stap 5 – Uitdagen ketenpartners
Samen bouwen we aan een circulair en gezond morgen. In een zo vroeg mogelijk stadium betrekken we opdrachtnemers. Enerzijds om de huidige mogelijkheden te verkennen, anderzijds om innovaties aan te jagen die bijdragen aan gestelde doelstellingen.

Met de circulaire menukaart zijn onze opdrachtgevers voorbereid op actuele en toekomstige marktvragen. Daarbij zijn energietransitie, circulair bouwen en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Blijf op de hoogte

Wil je niks missen van de ontwikkelingen op het gebied van circulariteit? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Bouwen aan een circulaire wereld

Circulair bouwen en renoveren is onderdeel van een wereldwijde noodzakelijke beweging naar duurzaam, groen en energiebewust. Dit vanuit het besef dat we een positieve bijdrage moeten leveren aan de bescherming en versterking van milieu, klimaat en gezondheid.

Echter, voor de eigenaar van een circulair gebouw zijn er natuurlijk ook voordelen, zoals:

  • Gezondheidsbevordering: 90% van de tijd besteed je binnen. Factoren als CO2-niveau, ventilatie, akoestiek, daglicht, fijnstof, temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden ons welzijn in een gebouw, wat vervolgens weer effect heeft op onze productiviteit en vitaliteit. Door een gebouw te verduurzamen worden deze aspecten verbeterd, wat leidt tot een hogere productiviteit van medewerkers.
  • Kostenbesparing: Circulair bouwen kan leiden tot kostenvermindering. Neem bijvoorbeeld het Domi curae gebouw, waar de bouwkosten 10 procent lager waren dan bij een conventioneel zorggebouw. Bovendien was de bouwperiode aanzienlijk korter: zes maanden in plaats van de gebruikelijke twaalf maanden voor een standaard zorggebouw.
  • Mooi design: Het esthetische aspect van wonen of werken in een circulair gebouw mag niet vergeten worden. Naast het feit dat het bevorderlijk is voor geest en lichaam, biedt het ook een visueel aantrekkelijke omgeving door het gebruik van natuurlijke en duurzame materialen. Een architect gespecialiseerd in circulair bouwen speelt hierbij een essentiële rol.

Wil jij ook aan de slag met circulair bouwen in de praktijk? Volantis helpt je graag verder.

Waarom Volantis?

Volantis heeft als ingenieurs-, architectuur- en consultancygroep de kennis en kunde in huis om circulair bouwen in de praktijk te verwezenlijken voor bedrijven en organisaties. Dit doen we aan de hand van verschillende onderderdelen:

  • Strategisch advies.
  • Slimme oplossingen worden geïmplementeerd.
  • Advies omtrent materialen en ondersteuning bij aanbestedingsprocedures en inkoop.
  • Ontwikkeling van duurzame installaties gebaseerd op een circulaire economie.
  • Opstellen van materiaalpaspoorten en het ontwerpen van demontageplannen.

Onze circulaire projecten

Circulaire sportaccommodatie DFO’20

Van architectenbureau Engelman uit Roermond kreeg Volantis de vraag om het installatietechnische deel te verzorgen van de nieuwe sportaccommodatie voor DFO ’20. Deze uit een fusie ontstane voetbalvereniging ligt in de gemeente Leudal, tevens opdrachtgever van dit in het voorjaar van 2021 opgeleverde project. Namens Volantis zette Eric Hasselmann, adviseur Circulair, de schouders onder het project. 
Lees meer
Circulaire sportaccommodatie DFO’20

Superlocal, een afgeschreven flat krijgt een nieuw leven

Door een consortium bestaande uit regionale overheden en partners, en met financiële steun van de EU, werd in de gemeente Kerkrade een wijk met een drietal verouderde flatgebouwen omgevormd tot een oase van circulair vernuft: het Superlocal Circular Estate.
Lees meer
Superlocal, een afgeschreven flat krijgt een nieuw leven

Wij maken graag contact

Bas van de Westerlo
Busines Unit manager Circularity
b.vanderwesterlo@volantis.nl