Het Nieuwe Normaal

Een realistisch referentiekader

Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen. Het raamwerk beslaat drie thema’s welke zijn uitgewerkt naar indicatoren waarmee de circulariteit van een project vastgesteld kan worden: milieu-impact, materiaalgebruik en waardebehoud.

Hoe circulair is jouw project?

Het Nieuwe Normaal (HNN) is tot stand gekomen door bouwprojecten te evalueren van deelnemende partijen. Op basis van kennis en ervaringen van reële bouwprojecten zijn de indicatoren bekeken, de prestatieniveaus bepaald en de bepalingsmethoden vastgesteld. Voor het blijven doorontwikkelen van het raamwerk is het cruciaal dat projectevaluaties worden afgenomen.

Kosten van de evaluatie

  • De losse evaluatie is (tijdelijk) gratis voor partners van Cirkelstad of de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Niet partners betalen een vergoeding van €500,-
  • Een evaluatie kan uitgebreid worden met een leertraject (wat betekenen de inzichten voor mijn organisatie en bedrijfsvoering?). Meerkosten daarvan worden in overleg bepaald en zijn volledig afhankelijk van jullie behoeften.
  • Stel je je data ter beschikking voor 10 of meer projecten, dan zoeken we daar een inhouse oplossing voor.

Hoe verloopt het proces?

1. Controleer of je project voldoet aan de voorwaarden via de volgende checklist.
2. Vind je collega bereid (de projectleider van het betreffende project) om deel te nemen aan de evaluatie.
3. Je meldt je project aan via het volgende formulier.
De evaluatie voor partners van Cirkelstad of de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen is gratis. Niet partners betalen een vergoeding van €500,-
4. Een Cirkelstad medewerker zal dan contact opnemen met je collega, met de vraag:
De standaard vragenlijst in te vullen (duurt zo’n 3 uur)
Het online evaluatiemoment in te plannen
5. De evaluatie met een HNN bureau vindt plaats. Indien je jouw project aanmeldt via Volantis, zullen wij je evaluatie uitvoeren.
6. Na afloop krijg je het gespreksverslag (pdf met alle vragen en gevalideerde antwoorden).

Aanmelden?

Bas van de Westerlo
Business Unit Manager Circularity

b.vandewesterlo@volantis.nl

077 – 400 5565

Ons perspectief op circulariteit

Duurzaam, Cradle to Cradle, The Natural Step of circulair, zoals wij het bij Volantis noemen. Er worden vele termen gegeven aan innovatief bouwen en renoveren met respect voor milieu, klimaat, gezondheid – en de kosten, niet te vergeten. Nog lang niet iedereen waagt zich eraan, maar voor Volantis, en Bas van de Westerlo, business unit manager Circularity, is het een vanzelfsprekendheid. ‘Ik wil de goede dingen goed doen.’ Hoe hij dat doet, samen met zijn collega’s? Soms door gewoon aan een project te beginnen en circulariteit op organische wijze beleving en vorm te geven. Soms door de opdrachtgever méér te geven dan die gevraagd had. En soms door afgeschreven gebouwen met slimme oplossingen een tweede leven te geven.