Alles over CSRD wetgeving,
CSRD verplichting en CSRD rapportage

Volantis is dé ingenieurs-, architectuur- en consultancygroep die je helpt om de CSRD-wetgeving in jouw voordeel te gebruiken. Maar wat houdt de CSRD eigenlijk in en waarom is het van belang voor jouw bedrijf?

CSRD Wetgeving: Wat is het en waarom is het relevant?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een vernieuwde wetgeving van de Europese Unie, gelanceerd als onderdeel van de Green Deal in september 2022. Deze richtlijn legt grote bedrijven vanaf 2024 de verplichting op om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Denk hierbij aan duurzaamheidsprestaties zoals energiebesparing, veilige werkomstandigheden en inspanningen om vervuiling te verminderen. Net zoals financiële prestaties jaarlijks worden gerapporteerd, vraagt de CSRD om rapportage over duurzaamheidsresultaten. Dit zorgt voor meer transparantie en maakt het mogelijk voor consumenten en investeerders om bedrijven te vergelijken op basis van hun duurzaamheidsinspanningen.

CSRD verplichting: Wie moet aan CSRD voldoen?

Eerder waren alleen grote beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers verplicht om te rapporteren volgens de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD breidt deze verplichting uit. Vanaf 2025 moeten bedrijven voldoen aan de CSRD als ze minimaal aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Meer dan 500 medewerkers;
  • Meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar;
  • Meer dan 25 miljoen euro op de balans.

In 2026 wordt het eerste criterium verder aangescherpt naar 250 werknemers. Zelfs kleinere bedrijven zullen indirect met de CSRD te maken krijgen, omdat grote bedrijven gedetailleerde informatie zullen vragen van hun leveranciers en klanten, gezien zij ook verplicht zijn om te rapporteren over de gehele waardeketen. Belangrijk is om op tijd te starten met de voorbereidingen om alle benodigde data en rapporten verzameld te hebben op het moment van rapporteren.

Masterclass CSRD

CSRD rapportage: Wat omvat de CSRD?

De CSRD heeft als algemeen doel om de rapportage over milieu, sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten uitgebreider en gestandaardiseerd te maken. Dit voorkomt ‘greenwashing’ en bevordert eerlijke vergelijkingen tussen bedrijven. De CSRD bestaat uit twee hoofdonderdelen: Enerzijds wordt er verwacht te rapporteren over bedrijfsactiviteiten in lijn met de EU Taxonomie. Anderzijds moet er gerapporteerd worden over de complete bedrijfsvoering in lijn met de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Belangrijk om te vermelden is dat de CSRD een rapportageverplichting is, geen duurzaamheidsverplichting.

EU Taxonomie

Dit is een uniforme taal voor duurzaamheidsrapportage die beoordeelt of een bedrijfsactiviteit als ‘duurzaam’ kan worden beschouwd. Het is van belang om hier al rekening mee te houden, omdat bedrijven met een groter aandeel aan duurzame activiteiten waarschijnlijk gunstige groenleningen en investeringen zullen ontvangen. Daarnaast wordt duurzaamheid steeds belangrijker voor klanten.

Alle bedrijfsactiviteiten die in het lijstje van de EU Taxonomie staan moeten getoetst worden. Vervolgens moet er in het jaarverslag terugkomen hoeveel procent (in CapEx, OpEx en omzet) van alle bedrijfsactiviteiten in de EU Taxonomie lijst voorkomen en hoeveel procent er daadwerkelijk duurzaam is. Een activiteit is duurzaam als deze een extra bijdrage levert aan één van de zes milieu thema’s (klimaatverandering, klimaatadaptatie, watergebruik, circulariteit, vervuiling of biodiversiteit) en geen schade toericht aan de anderen. Daarnaast moeten aan Minimum Safeguards worden voldaan gerelateerd aan bijvoorbeeld mensenrechten.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Dit deel beschrijft gedetailleerd hoe op verschillende duurzaamheidsthema’s gerapporteerd moet worden voor de hele bedrijfsvoering. Een dubbele materialiteitstoetsing helpt om te bepalen welke thema’s belangrijk zijn voor jouw organisatie, zowel intern als extern. Je hoeft namelijk niet op elke thema te rapporteren. De toetsing omvat niet alleen de impact van jouw activiteiten op de omgeving, maar ook de kansen en risico’s van duurzaamheidsthema’s voor het bedrijf.

Ook word er steeds meer verwacht van bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen over de waardeketen. Ook hierover moet gerapporteerd gaan worden. De verwachting is dat het onderzoek in de waardeketen in de toekomst de meeste intensieve rapporteringseis zal zijn, ook kijkende naar de opkomende Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD). De 12 ESRS’en zijn onderverdeeld in twee algemene standaarden en tien ESG-thema’s. ESG staat voor Environment, Social en Governance en is een verzamelnaam voor de verschillende onderwerpen die onder duurzaamheid vallen. De introductie van de verschillende ESRS’en is een manier om ervoor te zorgen dat bedrijven transparant zijn over hun duurzaamheidsinspanningen en dat ze bepaalde basisinformatie delen zodat mensen kunnen vergelijken hoe verschillende bedrijven presteren op deze gebieden. Dit hoeft dus alleen voor de thema’s die tijdens de dubbele materialiteitstoetsing als belangrijk zijn geïdentificeerd.

Waar te beginnen?

Om succesvol te voldoen aan de CSRD, hebben we een whitepaper ontwikkeld. Hierin nemen we je graag mee in onze visie op CSRD met een concreet stappenplan zodat je aan de slag kunt.

Onze visie: op CSRD rapportage

De CSRD is een intensieve rapporteringsverplichting die veel vraagt van bedrijven. Bij Volantis omarmen we de CSRD omdat het kansen biedt voor gestructureerde verduurzaming. Het stelt bedrijven in staat om te concurreren op duurzaamheidsthema’s die voor hen van belang zijn. Investeerders en klanten waarderen deze inspanningen, wat kan leiden tot financiële voordelen. We moedigen samenwerking aan om transparantie te bevorderen en effectieve transitieplannen te ontwikkelen. De CSRD is hét middel om te profiteren van duurzame ambitie.

Als bedrijf kom je voor uitdagingen te staan, maar ook kansen. Het is van belang om te zoeken naar partners om te rapporteren en economisch aantrekkelijke transitieplannen te ontwikkelen. Dit stelt je in staat om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, transparante rapportages te presenteren en veranderingen door te voeren om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Samen kunnen we profiteren van de CSRD en een duurzamere toekomst creëren.

Wij gaan graag het gesprek aan over de CSRD of andere verduurzamingsonderwerpen.

Wij maken graag contact

Dennis de Hoog
Consultant circulariteit CSRD

077 – 351 5551
d.dehoog@volantis.nl