Brandweer stopt met sleutelkluis en -buis

Brandweer stopt met sleutelkluis en -buis

In veel gemeentes wordt voor een snelle toegang van de brandweer tot een gebouw gebruik gemaakt van een sleutelkluis. In verband met landelijke ontwikkelingen en nadelen aan dit sleutelkluizensysteem heeft Brandweer Limburg-Noord besloten om per 1-1-2026 de hoofdsleutels van de brandweervoertuigen te verwijderen en te stoppen met sleutelkluizen- en buizen voor de toetreding tot gebouwen. Gebouweigenaren en -gebruikers met een directe doormelding naar de Regionale Alarm Centrale in Limburg-Noord moeten kiezen voor een nieuw toetredingssysteem.

Alleen gebouwen met niet of minder-zelfredzame personen dienen over een doormelding naar de Regionale Alarm Centrale (RAC) te beschikken. Bij deze gebouwen is het extra belangrijk dat de brandweer op een snelle en veilige manier kan binnentreden. Bij deze gebouwen is het verplicht om de brandweeringang bij een brandmelding automatisch te ontsluiten of te ontsluiten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald (zie Bouwbesluit 2012 art.6.36 lid 3).

Heeft u vragen of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Mail dan naar mail@volantis.nl.

Meer informatie

Tom Cremers
Technisch commercieel manager
t.cremers@volantis.nl

Meer informatie