Vanaf 2023 verplicht circulair uitvragen voor de overheid

Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen

Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Zo is in 2023 het prijsplafond voor energie ingegaan, is het minimumloon gestegen, gaan de zorg-, & huurtoeslag omhoog en is de ‘jubelton’ verdwenen.

De prijsstijgingen van energie is jullie vast niet ontgaan. Het raakt ons allen. Maar er is meer. Zo is de Nederlandse ambitie om in 2050 een volledige circulaire (bouw)economie te hebben. Er worden steeds meer circulaire gebouwen, woningen en infrastructurele projecten gerealiseerd en het aanbod circulaire materialen neemt toe. Meer projecten focussen op circulaire materialen en ontwerpen, nieuwe contractvormen en businessmodellen.

Een circulaire toekomst

Om toe te werken naar een volledige circulaire bouweconomie, dienen we af te stappen van oud denken en werken. Volgens het Circularity Gap Report 2022 is de wereld nu 8,6% circulair, en wij in Nederland 24,5%. Met een hoog recyclings- en hergebruikpercentage lijkt Nederland een koploper op het gebied van circulariteit, maar dit valt echter tegen omdat hier vooral sprake is van downcycling; waardevol bouwafval wordt vooral laagwaardig gebruikt.

Om de doelstelling van 2030 te behalen, zullen we nog flinke stappen moeten maken. Als vervolg op het Grondstoffenakkoord in 2017 en het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie opgesteld.

Bouwen aan een circulair morgen doen we samen

Circulair uitvragen

De voorgestelde speerpunten in de transitieagenda leiden tot een reeks van voorgestelde acties en interventies. Eén van de acties is dat vanaf 2023 alle uitvragen van overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is.

Om circulair bouwen van de grond te krijgen, moet er vraag ontstaan. Overheden, als prominente opdrachtgever in bouw en infra, kunnen hierin met hun inkoopkracht een belangrijke rol spelen als ‘launching customer’. Diverse organisaties geven al goede voorbeelden, zoals Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Prorail.

Opleiding circulair bouwen en inkopen

Voor wie vandaag wil beginnen met hoe het morgen moet, circulair inkopen in 2023, is er de opleiding circulair Inkopen en Bouwen. Hier worden alle ins en outs gegeven voor een circulaire aanbesteding én circulair bouwproject. De opleiding geeft handvatten om circulaire uitgangspunten te vertalen naar gunningscriteria en beoordelingen, het intern en extern creëren van draagvlak en de doorvertaling in het ontwerp- en bouwproces. uiteraard sluit de opleiding aan op landelijke ontwikkelingen zoals CB ’23, City Deal Circulair, Conceptueel Bouwen en het Bouwprogramma Samen Versnellen: het nieuwe normaal.

Een circulaire wereld is een gezonde wereld

Blijf op de hoogte

Wil je niks missen van de ontwikkelingen op het gebied van circulariteit? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Wij maken graag contact

Bas van de Westerlo
Busines Unit manager Circularity
b.vanderwesterlo@volantis.nl