Parkeergarage en fietsenstalling Wijchen

Project

  • Ontwerp
  • Technische uitwerking
  • Estetische bouwbegeleiding

Sector

  • Architectuur & Design

Opdrachtgever

Overkapping als iconisch beeld op Stationsplein

Het voorstel van de gemeente om het peil van de fietsenstalling/parkeergarage op 150cm bovengronds te leggen hebben wij verworpen door het peil juist op minus 70cm te plaatsen. Hiermee blijft de pleinruimte vrij van storende hellingbanen, kan deze voor publiek heringericht worden en is de kapconstructie van de fietsenstalling lager dan het monumentale stationsgebouw.

Meer informatie? Neem contact met mij op.

Joep Wielders
Architect

j.wielders@volantis.nl