Wij ondersteunen bij jouw routekaart

Zorgen voor het klimaat

De zorgsector is er om mensen te genezen, langdurige verzorging of verpleging en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van patiënten. Tegelijkertijd is de zorgsector in Nederland verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. Ook is 4% van het afval in Nederland en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Met het leveren van zorg draagt de sector bij aan de klimaatcrisis. De zorgsector werkt daarom aan ‘duurzame zorg’ in de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg.

In deze Green Deal hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Partijen committeren zich aan de volgende vijf doelstellingen:

  1. Meer inzet op gezondheid
  2. Het vergroten van de bewustwording en kennis
  3. 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  4. 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximale circulaire zorg in 2050
  5. Het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)

Data management; een vernieuwde manier van beheren

Samen naar een duurzamere wereld

Als Volantis zetten wij ons dagelijks in om samen met onze opdrachtgevers stappen te zetten naar een duurzamere wereld. Wij concretiseren gestelde ambities in praktische oplossingen en vertalen visie, missie en strategieën in een passende routekaart. Hierbij sluiten wij ook aan bij ambities uit de Green Deal 3.0 Samen Werken Aan Duurzame Zorg.

Er zijn diverse activiteiten waarbij wij kunnen ondersteunen. Zoals het realiseren van 30% CO2-reductie op sectorniveau voor vastgoed en energie aan het einde van 2026 ten opzichte van 2018. Daarnaast nemen we je bij de hand voor het opstellen van een bestuurlijk vastgestelde ‘portefeuilleroutekaart’ door met een strategisch verduurzamingsplan, uiterlijk 1 juli 2023. Klimaatneutraal en/of CO2-arm vormen uitgangspunten in het beleid voor nieuw- en verbouw en bij inkoop van energie en vervoersmiddelen.

We helpen je graag bij het opstellen van een duurzaam en circulair inkoopbeleid voor (bouw)materialen, (medische) hulpmiddelen en voeding.

Een gezamelijke en integrale aanpak

Op basis van onze ervaring stellen wij dat het ene (CO2-routekaart) niet zonder het ander kan gaan (circulair inkopen van (bouw)materialen). Daarom zijn wij voorstander van een gezamenlijke aanpak, zodat zowel de energietransitie als de materiaaltransitie samen werken richting die échte duurzame wereld.

Het WELL-bevinden van bewoners en gebruikers

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen van onze ontwikkelingen en nieuwtjes omtrent gezondheid, circulariteit en zorg? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Meer weten? Neem contact met mij op.

Jeroen Verberne
j.verberne@volantis.nl
06 – 12 40 80 95