KEC Weert

In opdracht van de Aloysiustichting is een Definitief Ontwerp gemaakt voor een nieuw te realiseren Kennis en Expertise Centrum (KEC) aan de Beatrixlaan in Weert. In het Kennis- en Expertise Centrum zullen onderwijs en de behandeling van kinderen met een speciale zorgvraag geïntegreerd worden.
Het KEC zal worden „bewoond” door vier partijen; MeerderWeert (SBO ’t Palet), Aloysiusstichting Stichting voor Onderwijs en Jeugdzorg (de Widdonckschool), de Wijnberg en de Mutsaersstichting. Zij streven in dit KEC, samen met de gemeente Weert, naar een gezamenlijke huisvesting voor hun onderwijs- en zorgaanbod.

Project

  • Nieuwbouw
  • Design
  • Architectuur

Sector

  • Architectuur & Design

Opdrachtgever

KEC Weert

Met open armen ontvangen

Inhoudelijk hanteert men het principe: ‘één kind, één gezin, één plan’. Kinderen worden in het gebouw geholpen en hier wordt ook de omgeving van het kind bij betrokken. De focus blijft op het kind, maar komt ook te liggen op het gezin en indien mogelijk op de bredere omgeving van het kind. Het gebouw moest derhalve een gebouw worden dat er niet uitziet als een instituut (organisatie overschrijdend) en krijgt één identiteit.

De nieuwbouw zal in het midden van het beschikbare terrein aan de Beatrixlaan worden gesitueerd waardoor er een respectabele afstand wordt gecreëerd naar de omliggende bebouwing en het groen rondom het nieuwe gebouw kan doorlopen.
De bijzondere functie van het gebouw ten opzichte van zijn directe (woon)omgeving wordt daardoor verduidelijkt.

Globaal bestaat het ruimtelijk programma voor het KEC uit de volgende clusters:

  • centraal deel met aula en hoofdentree
  • 5 domeinen als primaire leeromgeving van de kinderen onderverdeeld naar leeftijd
  • praktijklokalen
  • ruimtes voor externe contacten, personeel en ondersteuningsruimtes
  • een sportcluster met twee te combineren gymzalen, tribune en kleedruimtes

In de organisatie van deze programmaonderdelen is er voor gekozen de aula het fysieke hart van het gebouw te laten zijn. Na binnenkomst door de hoofdentree wordt de aula-ruimte direct bereikt en is van hieruit de organisatie van het gebouw te lezen. Alle clusters grenzen aan en hebben hun entree aan deze aula liggen.
De aula-ruimte wordt, door daklichten en doorzicht door het gebouw, ruim voorzien van daglicht ondanks dat deze ruimte midden in het gebouw ligt.

Naast de terughoudende situering zal het gebouw ook in architectonische zin een ingetogen uitstraling krijgen met een eenduidige massaverschijning, waarin zowel de schoolfuncties als de sportfunctie zijn opgenomen.
Wij gaan er vanuit dat juist de gebruikers van het KEC “kleur” gaan geven aan het KEC. Het gebouw kent zeven verschillende entrees, die allen gekoppeld zijn aan de twee grote gebaren.

Naast de hoofdentree, hebben alle vijf domeinen (op begane grond en verdieping) een eigen entree direct vanaf het omliggende terrein. De sportcluster heeft, omwille van het gebruik buiten de schooltijden, een eigen entree aan de Julianalaan-zijde.

Uitgevoerd door: Volantis Architects

Een strak design

Het gebouw zal in zijn geheel worden opgetrokken in genuanceerd beige-wit kleurig metselwerk met veel aandacht voor details (rollagen, stalen luifel-randen en een staand metselwerk plint en dakrand).
Rond de programmatische massa is in de gevels een fris groene band getrokken die de buitentrappen verbindt met de gevelopeningen op de verdieping en de entreepui van de sportvoorziening.

Het gebouw krijgt door deze band een alzijdigheid, waarbij er op elke gevel, door wisseling van de band in verschillende richtingen, verrassing, plastiek en dynamiek ontstaat. Door het horizontaal lossnijden van het volume ontstaat een prettige verschaling die aansluit bij de belevingswereld van de gebruikers. De openingen in de gemetselde gevels en de gevelkolommen zullen in een neutrale kleur worden gemaakt en opgaan in het gevelmetselwerk.

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over onze projecten en ontwikkelingen op het gebied van Architectuur en design? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Andere projecten

Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen . We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg . Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in tal van projecten, onder meer in de industrie, de zorg, de zakelijke dienstverlening, en het onderwijs.

De Witte Steen

Het ontwerp voor 58 bewoners geeft een kleinschalige, dorpsachtige indruk van een tweetal straatjes met woningen. De doelgroep voor deze woningen zijn echter cliënten van de Zorggroep in Venlo met een lichamelijke of meervoudig complexe handicap.
Lees meer
De Witte Steen

Mariëndaal Groesbeek

In opdracht van Vestia heeft 2.0 architecten het ontwerp gemaakt voor vervangende nieuwbouw van het bestaande zorgcomplex Mariëndaal te Groesbeek. De vervangende nieuwbouw voor Mariëndaal maakt onderdeel uit van een groter geheel. Aansluitend op het terrein van ZZG wordt gelijktijdig het nieuwe centrumplan ontwikkeld.
Lees meer
Mariëndaal Groesbeek