Gebouw Beheer

Dynamisch onderhoud

Van oudsher werkten gebouweigenaren direct samen met partijen die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van beheer en onderhoud. Maar dit is aan het veranderen. Enerzijds doordat technieken en processen complexer zijn geworden, anderzijds omdat bij gebouweigenaren meer en andere verantwoordelijkheden zijn komen te liggen, zoals verduurzaming. Als beheerpartner vormt Volantis een driehoek met alle partijen. We stellen met de opdrachtgever de onderhoudsstrategie vast en nemen de uitvoerende partijen mee in dit proces. Binnen de driehoek ontstaat zo meer diepgang en kwaliteit. 

We adviseren onze opdrachtgevers op tactische en strategische wijze over hoe we samen met onderhoudspartijen tot goed werkende installaties en daarmee een veilig en comfortabel binnenklimaat kunnen komen. Daarnaast toetsen we onafhankelijk prijs en kwaliteit. Ook begeleiden we bij de uitvoering, onder meer bij uitdagingen waar onderhoudspartijen tegenaan lopen.

Uw vastgoed beheer in onze handen

Meer dan ontzorgen alleen

Het onderhouds- en beheeradvies van Volantis gaat verder dan het ontzorgen van de opdrachtgever, het vertalen van zijn wensen en begeleiden bij de uitvoering. 

Wij initiëren een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) en -begroting (MJOB). De meerwaarde van een dynamisch MJOP/MJOB is dat op deze manier tijdig wordt nagedacht over slimme vervangingen: kunnen we duurzaamheidsambities integreren, comfort verbeteren, overlast voor de bewoners beperken door niet in jaar één de kanalen te reinigen en in jaar twee de verlichting te vervangen (twee keer overlast). Kunnen we meer grip krijgen op het daadwerkelijk uitvoeren van ambities, kunnen we realistischer budgetteren en plannen? 

We stemmen continu af met de onderhoudspartijen. Zij zijn tenslotte de ogen en oren in het veld en leveren data waarop gestuurd kan worden. De dynamische aanpak verschilt van de traditionele statische werkwijze, waarbij pas geacteerd wordt als een apparaat, machine of een onderdeel daarvan aan vervanging toe is.  

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen op het gebied van gebouw beheer? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Onze projecten

Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen. We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg . Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in tal van projecten, onder meer in de industrie, de zorg, de zakelijke dienstverlening, en het onderwijs.

Renovatie en nieuwbouw Clusius College Alkmaar

Het Clusius College wenste een modern onderwijsgebouw- en omgeving te realiseren

Lees meer

Villa Flora

Het groenste kantoor van Nederland

Lees meer

Ons perspectief op beheer

Om te bouwen aan de wereld van morgen, moet je ook de kennis hebben van morgen. Onze experts beheer en asset management weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in de markt en willen jou hier graag over informeren en publiceren daarom regelmatig een blog. Zo kunnen we samen bouwen aan de wereld van morgen. Let’s change the perspective!

Voorkomen is beter dan genezen

Volantis adviseert de opdrachtgever bij het maken van integrale strategische keuzes. We zijn in staat om te helpen bij het creëren van intern draagvlak door een realistisch beeld van kwaliteit / geld / tijd te geven. Waarom nu een investering doen een hogere kostenpost later uitspaart. We plakken geen pleisters, maar lossen zaken echt op. En het blijft niet bij advies, we regisseren ook de uitvoering van het hele project. 

De data uit het door Volantis ontwikkelde Insights helpt eveneens om pro-actief te handelen. Insights wordt bij onze beheerklanten ingezet om meer uit hun gebouwen te halen. Daarnaast biedt Insights voor meerdere gebouwen tegelijk en in één oogopslag de prestaties inzichtelijk op de gebieden energie, comfort en veiligheid. 

Onze experts Beheer

Marije Dorman

Contact

Bart Brankaert

Contact

Henny van Helvoirt

Contact

Wietse van der Zanden

Contact