Steeds meer warmtepompen. De buurt wordt niet stiller.

Warmtepomp de standaard

Vanaf 2026 wordt de (hybride) warmtepomp de standaard voor het verwarmen van onze woningen. Naast de doelstelling tot CO2 reductie heeft met name de gasprijs de cv-ketel in het verdomhoekje geplaatst en wordt deze ook nu al bij steeds meer bestaande woningen vervangen door een warmtepomp. Een overgang die niet ‘geruisloos’ gaat. Onderzoek naar aanleiding van klachten over geluid van warmtepompen zijn al aanleiding geweest tot aanvullende geluidvoorschriften in het Bouwbesluit. Ook de Raad van State heeft al diverse uitspraken gedaan in geschillen over warmtepompen en de bijbehorende geluidbelasting. In hoofdzaak betreft dit klachten en geschillen bij specifieke woningen en blijft de invloed van warmtepompen op het totale geluidniveau in een woonwijk onderbelicht.

De invloed op ons akoestisch woon- en leefklimaat

Collega Ing. R.H.R. (Robert) Slangen MBA is senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij Volantis. Robert heeft in het tijdschrift ‘Geluid’ een artikel geschreven over de invloed die we kunnen verwachten van het toenemend aantal woningen met een warmtepomp op het akoestisch woon- en leefklimaat in een woonwijk. Het hele artikel lees je hier.

Wij maken graag contact.

Robert Slangen
r.slangen@volantis.nl
077 – 351 5551