Waar wij trots op zijn

Hoe change the perspective tot leven komt

Volantis realiseert nieuwe en innoveert bestaande gebouwen, processen en productie-omgevingen . We doen dit in alle sectoren, maar voornamelijk in de industrie en de zorg . Van klein tot groot en voor opdrachtgevers uit alle delen van de wereld. We zijn creatief en praktisch. We denken mee en pakken aan. We ontdekken en ondernemen. De resultaten van onze passie om gewoon het goede te doen zijn te zien in tal van projecten, onder meer in de industrie, de zorg, de zakelijke dienstverlening, en het onderwijs.

Onze projecten

Regie bij Gooise Kant

Gooise Kant is een nieuwbouwproject in Amsterdam Zuidoost, dat in fasen is gebouwd en momenteel zijn voltooiing nadert. In de laatste fase worden 24 gezinswoningen gerealiseerd en een appartementengebouw met 45 woningen.

Lees meer

Sportzaal Oud Zuid, de circulaire sprong voorwaarts

De gemeente Venlo was opdrachtgever van de nieuwbouw van Sportzaal Venlo Oud Zuid. De gemeente had al ervaring opgedaan met circulariteit, dankzij een in 2012 volgens deze principes gebouwde sporthal. Volantis pakte de installatietechniek op en slaagde erin meer te bereiken dat in het programma van eisen was opgelegd. Uiteindelijk is het gebouw niet alleen energieneutraal, maar levert het nu energie op, doordat de isolatie van het circulaire leidingmateriaal verbeterd kon worden.

Lees meer

Nieuwbouw fabriek Sulfa DSM Geleen

Volgens het ontwerp van een nieuwe ammoniumsulfaatfabriek (Sulfa DSM Geleen) op de Chemelot campus te Geleen moesten de betonvloeren traditioneel in het werk gestort uitgevoerd worden. De hiermee verbonden doorstempeling van de belastingen en de lange standtijd van de stempels leidden tot een probleem in de tijdsplanning.

Lees meer

Nieuwbouw productiehal Vistaprint

Voor een nieuw te realiseren productie plant van 16.000 m2 is behoefte aan begeleiding en kwaliteitscontrole/bewaking – vanaf ontwerp t/m de commissioning van het gebouw en de installaties.

Lees meer

Villa Flora, het groenste kantoor van Nederland

Villa Flora is een ontwikkeling bij de Floriade 2012 van architect Jon Kristinsson en Volantis. Dit zeer bijzondere gebouw moet op de cradle to cradle principes een blijvend wereldpodium voor duurzame energieontwikkeling worden. Dit gebouw is uitgeroepen tot het groenste kantoor van Nederland en wordt als best practise gebruikt door Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Het is volledig gasloos, full electric.

Lees meer

Aardgasvrije revitalisering van volkswijk ’t Ven

‘t Ven in Eindhoven, nabij het Evoluon, is een typische volkswijk. Met woningen uit de jaren ‘50 in de sociale huursector, vele daarvan voorzien van zelf aangebrachte voorzieningen en uitbouwtjes. De wijk was sterk verouderd. In 2017 besloot de eigenaar van 325 woningen in deze wijk, de Eindhovense woningcorporatie ‘Thuis, tot een revitalisering waarbij alle woningen naar bijna-nieuwbouwstaat zouden worden opgeknapt. Aannemer Huybregts Relou betrok Volantis intensief bij het project.

Lees meer

Projectmanagement Via Creandi Leolux

Meubelfabrikant Leolux heeft haar roots in Venlo. Op twee hoofdlocaties liggen gebouwen waar meubels ontworpen, geproduceerd en gedistribueerd worden. Om dat proces zo optimaal mogelijk te maken, zoekt het bedrijf steeds naar nieuwe, liefst bijzondere huisvestingsoplossingen die het productie en logistieke proces optimaliseren. Vanwege de opslag van onderdelen en meubels moet de hal aan stevige brandveiligheideisen voldoen.

Lees meer

Duurzame energie bij Leolux

PV-installaties die een optimum bieden tussen de opgewekte energie via zonnepanelen en de verbruikte elektriciteit. Voor zowel het kantoorgebouw Manufactuur als de productie- en opslaghal van Leolux in Venlo.

Lees meer

Renovatie en nieuwbouw Clusius College te Alkmaar

Het Clusius College in Alkmaar wenste een modern onderwijsgebouw- en omgeving te realiseren die de verwondering en nieuwsgierigheid van de leerlingen/deelnemers stimuleert. De structuur moet het mogelijk maken dat de leerling zijn eigen leerarrangement doorloopt, maar moet tegelijkertijd volop gelegenheid bieden tot samenwerking en ontmoeting. Volantis heeft hiervoor het ontwerp en advies gerealiseerd ten aanzien van de E- en W-installaties, duurzame energie, bouwfysica en brandveiligheid.

Lees meer

Nieuwbouw Dr. Nassau College Quintus in Assen

Na het slopen van het verouderde gebouw is op dezelfde locatie een nieuw college gebouwd met daaraan gekoppeld een nieuw te realiseren sportcomplex.

Lees meer